DENİZLİ BOZKURT SAZKÖY DÜĞÜN ADETLERİ VE GELİN GİYİMİ

Author:

Number of pages: 371-380
Year-Number: 2017-12

Abstract

Kültürel değerlerin içinde önemli bir yere sahip olan giyim kuşam örnekleri toplumların sosyal ve kültürel yapıları hakkında derin bilgiler içerir. Ait oldukları dönem ve toplumların örf ve adetlerini anlamamızı sağlayan, Anadolu’nun zenginliğini ve çeşitliliğini kanıtlayan maddi değerlerin en önemli belgelerini düğün ve kına giysileri oluşturmaktadır. Geleneksel düğün ve kına kıyafetleri toplumsal yapının en önemli göstergesi olan evlilik kurumunun kutsallığını simgelediğinden bugünde giyilen giysiler özel anlam taşımaktadır. Kültürel etkileşim ve mübadele yılları sonrasında Denizli’nin Bozkurt ilçesi Saz köye yerleşen Bulgar göçmenlerinin giyim kuşam örneklerinden kına ve düğün giysileri bu çalışmada incelenmeye çalışılmıştır. Hala geleneklerini ilk günkü gibi devam ettiren göçmenler için bu giysilerin anlamı ve değeri büyüktür. Bu giysiler geçmişlerini hatırlatan ve koruyan belgelerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda edinilen bilgiler ışığında değerlendirilen bu giysilerin, biçim ve formları, giyiliş şekilleri, kumaş ve dikiş özellikleri oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu bilgiler sonucunda takım olarak giyilen giysilerin üst beden bluzları belirli bir kalıp ve terzilik olduğunu göstermektedir. Alt beden giysileri olan şalvarlar ise pratik kesim ile hazırlanmıştır. Giysilerde kullanılan kumaşlara bakıldığında ise; ince kadife kumaşın kullanıldığı ve bu kumaşların genellikle desenli ya da düz renk olduğu görülmüştür. Giysilerde herhangi bir süsleme veya nakış uygulanmamıştır.

Keywords

Abstract

Garment samples which have an important place in the cultural values contain deep information about social and cultural structures. They help us to understand the traditions and ethical rules at the specific genre. The wedding dress and the henna dress also compose the most important documents proving that the cultural richness and diversity of the Anatolian culture. The wedding dress and the henna dress are the most important symbols that social structure and the marriage institution are the sacred and important part of the society. In this study, the samples of the garments of the Bulgarian migrants and the henna and marriage dresses in Denizli city Bozkurt village Saz province have been studied after the migration policy and cultural interactions. The importance and the meaning of these dresses are very important for the people who still protect and continues their traditions as if it were their first times. These dresses are the documents which remind people their past and also protect it. At the end of the interviews gathered information are interpreted in accordance with the observation fees in terms of shape and forms, the way they are used, the specialties of fabric and sewing technics. The examination reveals that there is a specific pattern in blouses and also specific sewing technics are used. The bottom body garment, shalwars have a practice sewing technics also. When the fabrics have been examined; it is seen that thin velvet fabric has been used and these fabrics are generally patterned or one colored. There seem to be no ornaments or decorations on the garments

Keywords