YER SEÇİMİ ÖZELLİKLERİ VE MÜŞTERİ ANALİZİ BAKIMINDAN DİYARBAKIR ŞEHRİNDE YER ALAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Author:

Number of pages: 62-80
Year-Number: 2017-12

Abstract

Alışveriş merkezleri (AVM) özellikle son 50 yılda şehirsel hayatın değişmez parçalarından biri olmuştur. AVM’ler sahip oldukları imkânlarla, sadece alışveriş yapılan mekânlar değil, aynı zamanda dinlenme ve eğlenme ihtiyacının de giderildiği mekânlardır. Araştırmanın amacını Diyarbakır şehrinde yer alan AVM’lerin yer seçimi ve müşteri profilini ortaya koymak oluşturmaktadır. Bu amaçla Diyarbakır şehrinde bulunan AVM’lerin lokasyon özellikleri ortaya konulmuştur. Müşteri profilinin ve eğilimlerinin tespiti amacıyla da müşterilere farklı mevsimlerde, hafta içi ve hafta sonlarında, farklı cinsiyet ve yaş gruplarındaki müşterilere anketler uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçları frekans, ki-kare, Cramer’s V ve tek yönlü varyans yöntemleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Diyarbakır şehrindeki AVM’lerin ana caddeler üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür. Günlük alışveriş ihtiyacını karşılamak için en yakın AVM’ler tercih edilirken, sosyal faaliyetler için kolay ulaşılabilen ve sosyal faaliyet imkânları çok olanlar tercih edilmektedir. Gençler eğlenmek, orta yaşlılar da alışveriş için AVM’leri tercih etmektedir. Alışveriş için gelen kadınların oranı erkeklerden yüksek iken, eğlenmek için gelen erkeklerin sayısı kadınlardan yüksektir.

Keywords

Abstract

Shopping malls have become an essential part of urban life for 50 years. Not only are they shopping places but also amusement places for people. This paper aims to find out location features of shopping malls in Diyarbakır city of southeastern Turkey, profiles and trends of it’s customers. For these purpose, questionnaires were applied in different seasons, week days and weekends to the customers in different genders and age groups. The results of questionaries were analized by chi-square, Cramer’s V and one-way analysis of variance methods. According to obtained results, the shopping malls in Diyarbakır city have been mostly located on the side of main streets. Nearest shopping malls are preferred for daily shoppings but big and easily accessible shopping malls have social facilities are preferred to have fun. Additonally, young people prefers shopping mall for have fun while middle-aged people prefer shopping malls for shopping. Also, the percentage of women customers is higher than men in shopping and lower than men in having fun.

Keywords