TOLUNOĞLU AHMET’İN DEVLET ADAMLIĞI ÖZELLİKLERİNDE KUTADGU BİLİĞ’DEN İZLER

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 362-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çinliler’in “Edebü’l-mülûk”; Maçin’lerin “Ayinü’l memleke”; Mesriklüler’in “Zinetül-ümera”; İranlılar’ın “Sehnamei Türkî”; Turanlılar’ın ise “Kutudgu Bilig” adını verdikleri, Mutluluk veren bilgi” anlamına gelen eser 11. yüzyıl¬da Karahanlı Uygur Türklerinden Balasagunlu Yusuf Has Hacib tarafından Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a hitaben yazılmış ve takdim edilmiş Türkçe bir eser¬dir. Bu çalışmamızda, dört temel unsur üzerine kurulu Kutadgu Bilig’de, yönetim alanındaki en başta olan hükümdarın sahip olması gereken özellikler gibi konu başlıklarından hareketle, devlet yönetimi alanında halka karşı sorumluluk ve görevleri üzerinde durulacaktır. Bundan hareketle Tolunoğulları Devletinin kurucusu Tolunoğlu Ahmet’in şahsiyetinden, devlet adamlığına ve uygulamalarına yansıyan bazı özelliklerin; Kutadgu Bilig’de anlatılan hükümdar özellikleri bakımından incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Chinese “Edebü’l-mülûk”; Maçinli of “Ayinü’l memleke”; Meşriklü of “Zinetül-ümera”; the Irenians “Sehnamei Türkî”; Turanlı of “Kutudgu Bilig” the name given to their name, the information that gives happiness "is a Turkish work written and presented to the Eastern Karahanli ruler Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han by Balasagunlu Yusuf Has Hacib from the 11th century Karahanlı Uyghur Turks. In this work, based on four basic elements, Kutadgu Bilig will focus on the responsibilities and duties to the public in the field of government administration, with the topics such as the characteristics that the first ruler of the administration area should possess. Therefore, some features of Tolunoğlu Ahmet, the founder of the Tolunoğulları State, reflected on his personality, statehood and practices; Kutadgu studied the characteristics of the ruler described in Bilig.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics