SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 187-201
Year-Number: 2017-12

Abstract

2005 yılında yürürlüğe giren yeni sosyal bilgiler müfredatı ile akademisyenler ve eğitimciler için yeni çalışma sahaları ortaya çıkmıştır. Bununla beraber üzerinden 12 sene geçmiş olmasına rağmen sosyal bilgiler eğitimi sorunlarından bazılarının çözümü konusunda yeterince adım atılamadığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, günümüzde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir değerlendirme ortaya koymaktır. Sorunlar şu başlıklar altında sunulmuştur: Öğretmen eğitimi sorunu, sosyal bilgiler eğitimi müfredat boyutu, öğretmen için hayat boyu eğitim boyutu ve iyi insan, iyi vatandaş hedefinin içeriğinin yeterince doldurulamamasıdır. Sonuç olarak, bu sorunlara köklü çözümler getirebilmek sosyal bilgiler eğitiminin hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşır. Çünkü sosyal bilgiler dersinin hedeflerine ulaşması ile beraber insani değerlere değer veren vatandaşlar daha çok yetişeceğinden toplumsal huzurun artacağına, milletimizin ve devletimizin gücüne güç katılacağına inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

The recent social studies curriculum of 2005 has revealed new working fields for academicians and trainers. In addition to this, it is observed that some of the problems encountered in social studies education are still unsolved although it has been 12 years since they were encountered. In this context, the aim of this study is to present an evaluation on problems encountered in social studies education today. Problems are presented under the following titles: Problem of teacher’s education, dimension of social studies curriculum, dimension of lifelong education for teacher and failure of sufficiently filling the content of the target of being a good person and a good citizen. As a consequence, it is very important to radically solve these problems for the achievement of social studies education, which would contribute to raising a greater number of citizens who dignify human values and increasing the social peace.

Keywords