TÜRKİYE’DE BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Çalışma Ekonomisi
Number of pages: 219-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireysel iş uyuşmazlıklarının asli çözüm yöntemi olan iş yargısının yoğun iş yükü dikkate alındığında alternatif çözüm yöntemlerinin önemi çok net anlaşılmaktadır. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın güçlü ülkelerinde bu yöntemlerden arabulucuya başvurma etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde de gündemde olan zorunlu arabuluculuk yasa tasarısının kanunlaşıp uygulamaya geçmesi ile taraflar uyuşmazlığın çözümünde, yardımcı olacağını düşündükleri bağımsız ve objektif üçüncü kişiye somut olayın koşullarına ve özelliklerine göre çözümler sunması konusunda izin vermiş olacaklardır. Bu çözüm önerileri üzerinde taraflar müzakere ederek mutabakata varabilecekler ve böylece iş yargısının yükü önemli ölçüde azalacaktır. Çalışmamızda İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının getireceği zorunlu arabuluculuk kurumunun ülkemizde yargı yükünü hafifletmede ve çalışma barışını ikame etmede ne denli önemli rol oynayacağına işaret edilmiş ve özel hakem uygulamasının yararlı olabilmesi açısından hangi prensiplere bağlı olması gerektiği ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı ülkemiz iş mahkemelerinin aşırı yükünün azaltılması için işçi ve işveren taraflarına bir fikir vermektir. Zorunlu arabuluculuk uygulaması ile, Türkiye'de çalışma barışı daha bir güçlenecek ve ülkemizin önü önemli ölçüde açılacaktır.

Keywords

Abstract

When the intensive workload of the business judge, which is the main solution method of the individual labour disputes,is taken consideration,the importance of the alternative solution methods is clear. İn the strong countries of the Europe,such as the United Kingdom,Germany and France,conciliation is actively applied from these methods.By enacting and enforcing the obligatory conciliation bill,which is also on the agenda in our country, the parties will allow the independent and objective third party to provide solutions in accordance with the conditions and characteristics of the concrete event,which they think will help in the solution of the dispute.By negotiating parties on this solution proposal, they will be able to reach at a consensus, thus reducing the burden of business judgment significantly. In this study we draw your attention to how the conciliation which the draft of proposed law for the work judgment bring with plays a role in relieving the workload of judge and providing the peace of work, and what principles it should be based on in order that the private judge application could be useful. With the obligatory conciliation practice, working peace in Turkey will be strengthened and the country will be opened to a considerable extend.

Keywords