KİTAP TANITIMI YAZISI: AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, METODU VE FAYDALARI

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 426-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kitabın şekil ve muhteva özellikleri, konuları işleyiş tarzı, yazılış amacına uygunluğu ve bunu gerçekleştirmedeki başarısı, eksik ve hatalarının giderilip daha iyi hale getirilmesi için neler lazım geldiği gibi konuların değerlendirildiği bir yazı türü olan kitap tanıtımı veya kitap eleştirisi, akademik yazın literatürünün bir parçasını oluşturmaktadır. Hemen hemen bütün akademik dergilerde yer alan bir tür olmasına karşın, kitap tanıtımının veya eleştirisinin hangi amaçla ve nasıl yazılacağı konusunda kapsamlı bir kılavuz bulunmamaktadır. Bu çalışma kitap tanıtım yazılarının, amaçları, çeşitleri, metodu ve faydalarını incelemeyi hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

Book review or book criticism is a type of writing that analyzes a book's features and content characteristics, how it works, its suitability for its own writing purposes and its achieving it, What is missing and what needs to be done to correct mistakes and improve the book. It is a is a part of the academic literature. Although there is a genre in almost all academic journals, there is no comprehensive guide to what purpose and how to write the book's review or criticism. This study aims to examine the aims, types, methods and benefits of book reviews.

Keywords