TÜRKİYE’DEKİ HELAL KONSEPTLİ OTELLERİN WEB SAYFALARININ HELAL KONSEPT ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 334-350
Year-Number: 2017-12

Abstract

Helal turizm kavramı son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de hem ekonomik hem de akademik anlamda artan bir ilgiye sahip olmaktadır. Helal turizm turistik ürün ve hizmetlerin İslami öğretiler doğrultusunda hazırlanıp sunulması olarak tanımlanabilir. Mastercard-Crescentrating işbirliği ile hazırlanan global İslami seyahat pazarı 2015 raporuna göre 2014 yılında 108 milyon Müslüman turist seyahat pazarının %10’unu oluşturarak 145 milyar dolarlık bir hacme ulaşmıştır (crescentrating.com). Bu rakamların ilerleyen yıllarda hızla artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye küresel İslami turizm pazarının en önemli aktörlerinden birisidir. Ancak Türkiye’de de helal turizm ile ilgili herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Türkiye’de helal konseptli otel işletmeleri sayısı hızla artmakta, 200’lü rakamlara yaklaşmaktadır. Henüz turizm mevzuatında helal konseptli otellerle ilgili bir düzenleme bulunmaz iken, bu tesislerin kendilerini helal konseptli olarak nitelendirmeleri dolayısıyla yukarıdaki rakam ifade edilmiştir. Bu çalışmada TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 102 adet, 3, 4, 5 yıldızlı ve butik otellerin web sayfaları helal konsept özellikleri dikkate alınarak analiz edilmiş ve bu özelliklerin otellerin web sayfalarında yer alıp almama durumu ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda web sayfalarında en çok vurgulanan özelliğin “kadınlar ve erkekler için ayrı hamam, yüzme havuzu vb. imkanların olması” ve “Alkollü içecek servisi olmaması” olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Halal tourism accepts growing interest both in terms of economic and academic in the world and Turkey. Halal tourism can be defined as producing and serving tourism product and services in the light of Islamic teachings. According to Global Muslim Travel 2015 report by MasterCard and Crescentrating, in 2014 this segment was worth $145 billion, with 108 million Muslim travellers representing 10% of the entire travel market (crescentrating.com). This is forecast to grow rapidly within next years. Turkey is one of the most important members of the global Islamic tourism economy. However regulations related to halal tourism is essential in Turkey as it is in the world. Number of halal hotels in Turkey is increasing rapidly up to 200 hundreds. Yet there is no regulation related to halal hotels in Tourism law, number of halal hotels stated above are as they labelled themselves “halal hotel” This study focused on 3, 4, 5 stars halal concept hotel web pages that are certified from Turkish Republic Culture and Tourism Ministry. Halal hotel web pages analysed in terms of halal concept factors. The findings Show that “separate swimming pools or bath facilities for man and women” and “no alcoholic beverage service” factors are the two main factors mentioned in hotel web pages.

Keywords