27 Mayıs ve Sebepleri Üzerine

Author:

Number of pages: 243-261
Year-Number: 2017-14

Abstract

Bürokrasinin Türk siyasal yaşamında etkisinin zayıflamaya başlamasının hissedilmesi ve bu etkinin yeniden tesisi için müdahalede bulunma arzusuyla ‘cumhuriyetçi’ üniversite gençliğinin genel olarak hükümet politikalarından rahatsız olması 27 Mayıs darbesinin iki önemli sebebi gibi görünmektedir. Bununla birlikte, bu çalışmada tartışıldığı gibi, 27 Mayısın iç dinamiklerini biçimlendiren bu etmenler, müdahalenin sebeplerini açıklamakta yetersizdir. İç koşullar dış dinamiklerin istediği şekilde düzenlenmiştir, diğer bir deyişle, Türkiye'nin jeopolitiği veya jeopolitik kültürü de darbenin gerçekleşmesinde belirleyici olmuştur.

Keywords

Abstract

It seems that there are two main causes of the May 27 coup. First, there was a general feeling among the bureaucratic elite that their influence on the Turkish political life and system was decreasing and an intervention was inevitable to restore this influence. Second, the university youth were displeased by the general policies of the government. However, as this study demonstrates, a third dimension in the making of the coup has played a role: the international dynamics. In other words, Turkey’s jeopolitics or jeopolitical culture also have been determining in the making of the coup.

Keywords