MİNARE VE MİNBERLERE BAYRAK ASMA GELENEĞİ’NİN VAKIF VE VAKFİYELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 321-333
Year-Number: 2017-12

Abstract

Tarih boyunca yeryüzünde yaşamış topluluklar bir takım ortak inanç, düşünce ve duyguları ifade etmek ve her bireyde aynı çağrışımları uyandıracak sembol niteliğinde özel tasarım ve işaretleri kullanmışlardır. Değişerek gelişen ve kalıplaşan, toplumların kendine özgü uzun mücadele ve uğraşlarından süzülerek gelen bu değerleri temsil eden simgeler ise genellikle devletlerin bayraklarında yer alır. Geçmişten günümüze var olan Türk Devletlerinde de bayrak, dâima devletin varlığını simgeleyen kutsal nesnelerden biri olmuştur. Günümüzde Balkan ülkelerinde görülen minare ve minberlere bayrak asılması geleneğinin vakfiyelerdeki ipuçları ile bayrak ve sancak kavramlarının vakfiyelerde ne şekilde yer aldığı ve günümüze olan yansımaları irdelenmeye çalışılmıştır. Özellikle Balkanlar ve Rumeli coğrafyasında kurulmuş bazı vakıflarda minare ve minberlere asılan bayraklar için vâkıflarca tahsisatlar yapıldığı, camilere bayrak asılmasının kültürümüzde var olan bir gelenek olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Throughout history, communities that lived on earth have used special design and signs to symbolize a common set of beliefs, thoughts and feelings, and to wake up the same connotations in each individual. The symbols that represent these values that change and evolve and become stereotyped, filtered from the long struggles and struggles of the societies, are usually found on the flags In today's Balkan countries, minarets and pulpits flags have been tried to investigate the hints of the tradition of flag hanging, the concepts of flags and banners in the foundations and the reflections of the day-to-day. Especially in some foundations established in the Balkans and Rumeli geographical areas, minarets and pulpits have been allocated to the minarets and vocabulary allocations have been made, it has been understood that hanging the mosque flag is a tradition that exists in our culture.

Keywords