ÇOCUKLUK DÖNEMİ CİNSEL İSTİSMARINDA MAĞDUR, ANNE-BABA TUTUMU VE DİN İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 202-218
Year-Number: 2017-12

Abstract

Bu çalışmada çocukluk döneminde yaşanmış cinsel istismarın yarattığı psiko-sosyal etkiler araştırılmıştır. Geçmişte yaşanmış cinsel istismarın kişilerin bireysel ve sosyal yaşantılarında yarattığı olumsuzluklara dikkat çekilmiştir. Ayrıca cinsel istismarın ikinci ve ücüncü kişiler üzerindeki olumsuz etkileri de araştırmanın sınırlılıkları içerisine alınmıştır. İkinci ve üçüncü kişiler olarak mağdurun anne ve babası kastedilmektedir. Yaşanılan cinsel istismarın hem olayı yaşayan mağdur hem de anne babası açısından ne anlam ifade ettiğim ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca çocukların yaşadıkları cinsel istismar olayına karşı anne-babanın tutumu ve bu olayların din ile ilişkilendirilmesine de değerlendirilmiştir. Çünkü cinsel istismar olayının artmasının sebeplerinden birisi dini bir takım kaygıları da dikkate alarak ört pas edilmesidir. Gerek anne baba ve gerekse mağdur zaman zaman kader/alın yazgısı, gizliliklerin araştırılması dinen doğru değil gibi dine dayalı inançlarını öne sürerek olayın üzerine gitmemelerinin sonuçlarına da değinilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the psychosocial effects of childhood sexual abuse were investigated. Attention has been drawn to the negativities created by past sexual abuse in individual and social life. In addition, the limitations of investigating the negative effects of sexual abuse on the second and third persons are included. The second and third persons are the mother and father of the victim.It has been tried to show what the meaning of sexual abuse is both in terms of both victim and parents. In addition, the attitude of the parents against the sexual abuse of their children and their relation to religion were also evaluated. One of the reasons for the increase in sexual abuse is that it is covered by religious considerations. Both the parents and the victim are sometimes referred to the consequences of going to the scene, claiming their beliefs based on faith, such as fate / fear of destiny, investigation of confidentiality, religion is not right.

Keywords