19. YÜZYIL ORTALARINDA İSTANBUL’DA BİR SEMT: KUZGUNCUK

Author:

Number of pages: 381-395
Year-Number: 2017-12

Abstract

İsmini Fatih Sultan Mehmed döneminde buraya yerleşmiş Kuzgun Baba adlı bir veliden almıştır. Çoğunlukla Rum ve Yahudilerin yaşadığı köye, XVIII. yüzyıldan itibaren Ermeniler de yerleşmişlerdir. XIX. yüzyılda Uryanizadeler tarafından burada inşa edilen cami sonrasında Müslümanların da rağbet ettiği bir semt olmuştur. Osmanlı Devleti’nde Yahudiler, dini inanışlarını, gelenek ve göreneklerini, korumayı her zaman önem vermişlerdir. Ticaret başta olmak üzere birçok mesleği icra ederek, toplumda aktif olarak var olabilmişlerdir. Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Yahudiler, ticaretin her dalında faaliyet göstermişler, özellikle simkeş, sarraflık, eczacılık, hekim, attar gibi mesleklerde etkin olmuşlardır. 1840/1841 tarihli NFS.d. Sıra numarası: 00350 olan nüfus defterine göre İstanbul’da bulunan Kuzguncuk mahallesindeki Yahudi nüfusunun demografik verileri ve meslek grupları ile ilgili veriler ortaya konulup bu veriler üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır.

Keywords

Abstract

In the period of Fatih Sultan Mehmed, the name was taken from a man named Kuzgun Baba who settled here. Mostly where the Greeks and Jews lived, since the beginning of the XVIII. century, Armenians have also settled in there. In XIX. century, which was built here by Uryanizadeler of the mosque, became a popular area for Muslims. The Jews in the Ottoman state, always attached importance to protecting their traditions and beliefs. They have been active in many professions, especially in Trade. Jews living in the Ottoman State have been active in every branch of trade, especially in fields such as alchemy, sarcasm, pharmacy, medicine and herbalist. According to population book of row number : 00350 history of 1840/1841 demegrophic data of Jewish population in Kuzguncuk district in Istanbul, and data about occupational groups will be put forward and an evaluation will be made on these data

Keywords