İSLAM İKTİSADININ “ADİL GELİR DAĞILIMI” İLKESİ VE BUNUN SOSYAL REFAHA KATKISI

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : İlahiyat, İslam Hukuku
Number of pages: 255-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İhtiyaçlı bir varlık olarak yaratılan insan, bu ihtiyaçlarının temini için çalışmak zorundadır. Ancak insan ihtiyaçlarını temin ederken de bir takım kurallara uymak zorundadır. Çünkü dünyada tek başına yaşamamaktadır. İnsanın çevresine ve yaşadığı topluma karşı da sorumlulukları vardır. Huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsa, bu sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. İslam inancına göre insan, imtihan için yaratılmıştır. Ebedi ve ölümsüz hayatı kazanıp, gerçek mutluluğa erişmek isteyen insan, Allah’ın imtihan için koyduğu kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar aynı zamanda toplum hayatını düzene koyan, insanı ve toplumu bu dünyada da mutlu edecek kurallardır. İnsanın kazancının bir kısmını, başkalarıyla paylaşması da, Allah’ın insanları imtihan için koyduğu kurallardandır. İslam’da “infak” kavramıyla ifade edilen ve servetin belirli ellerde toplanmasını önleyen bu paylaşımın, çeşitli şekilleri vardır. Zekât, sadaka, fıtra, vakıf, miras v.s. gibi sistemler bu paylaşım şekillerindendir. İslam bu infak şekilleriyle öncelikle, gelir adaletsizliğini gidermeyi ve mülkiyeti tabana yaymayı amaçlamıştır. İslam aynı zamanda; sistemi koruyucu ve devamını sağlayıcı hukuki tedbirler de almıştır. Bu kapsamda, gasb, hırsızlık, kumar, faizcilik, tefecilik vs. gibi haksız kazanç yollarını yasaklamış, yasağa uymayanlara hukuki yaptırımlar uygulamıştır.

Keywords

Abstract

Created as beings with certain needs, humans have to work in order to cover their needs. However, humans also have to obey certain rules when covering these needs, because humans are not alone on the earth. Humans have responsibilities to the environments and to the society they live in. If humans want to live in peace and safety, they have to perform these responsibilities. In Islamic belief system, human is created for being tested in this world. If s/he wants to earn the infinite and immortal life and reach the eternal bliss, then s/he has to obey the rules set by Allah for the testing in this world. Meanwhile, these rules are also the ones that will regulate social life, and make humans and the society happy in this world. Sharing a certain part of the earnings of a man with others is also among the rules set by Allah for testing. This “sharing”, which has been named as “Infaq” in Islam, prevents that wealth is collected in certain hands, and has various forms. Zakat, alms, charity alms (Fitir), foundations, and inheritance, etc. systems are among the forms if this sharing. With these various forms of sharing, Islam aimed firstly to eliminate the unfair income distributions, and to distribute the ownership to the Base Level within the society. Meanwhile, Islam also took legal precautions that would protect the system and enable the sustaining of it. In this context, Islam has prohibited unfair income methods like hijacking, theft, gambling, usuriousness, pawn-broking etc., and applied legal sanctions to those who disobeyed these rules.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics