TÜRKİYE’DEKİ İDARİ TAKSİMATTAKİ DEĞİŞİMİN İL NÜFUSLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 100-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İllerin nüfus miktarları ve yıllık artış hızlarını arttıran en önemli faktörler doğal artış ile göçlerdir. Ancak idari bölünüşteki bazı düzenlemeler de ilin nüfusu ve gelişiminde ani değişimlere neden olmaktadır. Türkiye’de de 1927-2000 yılları arasında, çeşitli sosyo-ekonomik gerekçelerle, illerin idari coğrafyasında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Gerek il birleşmeleri, illerin bölünmesi ve gerekse ilçe alışverişlerinin en fazla görüldüğü dönem 1927-1950 dönemi olmuştur. Nitekim 1927 yılında 63 olan il sayısı 1927-1935 yılları arasında 57’ye gerilemiştir. İl sayısındaki değişim, bazı illerin il statüsünden çıkarılarak ilçeye dönüştürülmesi ve komşu olan bir ile bağlanması suretiyle olmuştur. 1950-1985 yılları arasında bu düzenlemeler azalırken, 1985-1990 ve 1990-2000 dönemlerinde tekrar hız kazanmıştır. Ancak önceki dönemlerden farklı olarak, söz konusu bu dönemlerde, il statülerinin iptal edilmesi ve ilçe alışverişlerinden ziyade, illerin bölünmesi ağırlık basmaktadır. İdari bölünüşteki bu düzenlemeler illerin nüfusunun aniden artması/azalması ve yıllık artış hızının olumlu veya olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Buna göre yıllık artış hızında olağandan farklı olarak artış gösteren illerde idari bölünüş ile alan artışı, negatif veya düşük olan illerde ise alan kaybı yaşanmıştır.

Keywords

Abstract

The most important factors affecting population growth rate and annual growth rate of the provinces are natural increase and migrations. But some regulations in the administrative division have caused sudden changes in the population of the provinces. With various socio-economic reasons, significant changes were made in the administrative geography of the provinces between 1927-2000 years in Turkey. The most changes were between 1927-2000. In this period, some provinces were united, new provinces were created and country exchange was made. Some provinces were turned into towns and connected to the another. The most changes were occured during period of 1927-1950. Indeed, the number of provinces, which was 63 in 1927, fell to 57 between 1927 and 1935. Between 1950 and 1985 these regulations were reduced, but in period of 1985-1990 and 1990-2000, the changes have increased again. These regulations in administrative divisions have caused suddenly increase or decrease of the population. At the same time, this regulations caused the positive or negative change of annual growth rate of population.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics