BİR İSLAM BİLİM TARİHİ DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : İslam
Number of pages: 177-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim insanlığın en önemli değerlerinden birisidir. İslam Tarihine baktığımız zaman bilimin gelişmesine büyük önem verdiğini görürüz. Hz. Muhammed ilme, bilime, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Çünkü her şeyden önce Allah tarafından Ona indirilen ilk emir “Oku” emridir. Dolayısıyla kendisine ve ümmetine Allah’ın ilk emri okuması, öğrenmesi, kendini ve rabbini tanımasıdır. Kur’an-ı Kerim’de ayrıca bununla ilgili birçok başka emirler vardır. Bu ilk emirlerden dolayı İslam medeniyeti tarih boyunca cahiliyeti ortadan kaldırıp eğitimi merkeze alan okuma ve öğrenme medeniyeti olmuştur. Bu medeniyet yaklaşık XV. Asra kadar dünyaya doğudan ve batıdan önemli katkılarda bulunmuştur. XVI. Asırda Rönesans ve Reform hareketleri ile ilahi kökenlerinden koparılan Batı din ve biliminin asıl ayarlarına döndürülmesi zamanı gelmiştir hatta geçmektedir. Gerçeklik ile farklı ilişkiler kurarak günümüze gelen bilim tarihte hiç olmadığı biçimde insanlığın kaderine hükmeder hale gelmiştir. Bilginin eşyaya uyarlanması ile ortaya çıkan teknoloji kelebek etkisi şeklinde dünyanın en ücra köşelerine kadar girmiştir. Bilim ve teknolojinin insan ve tabiatta yarattığı etkiler içinden çıkılamaz problemler üretme başlamıştır. Teknolojik üretim dünyamızda bilinen, bilinmeyen veya sonradan ortaya çıkan birçok tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bilim artık insanlığın sonunu getirme kapasitesine ulaşmıştır. Gerek kirlilik manasında, gerek küresel ısınma manasında, gerek nükleer enerji ve silah manasında olsun bilim insanlığı felakete yaklaştırmaktadır.

Keywords

Abstract

Science is one of the most important virtues of human being. When we looked at history of Islam it can be easily noticed that Islam value on evolving of science. The Holy Prophet Muhammed gave great importance to knowledge, science, education and training. Because the first divine inspiration was “READ”. That is why to him and to his followers the first commandments were read, learn and be aware of themselves and their God. Besides in Quran there are a lot of commandments in this regard. Because of these first commandments Civilization of Islam have been a civilization throughout the history that has given importance to study and learning. This civilization had made important contribution directly or indirectly to the whole world or The West until XV century. In XVI century it was highly time to make the Western science and religion turn back its original settings after Reformism and Renaissance movements that deprived from their religious orientations. Science that has various relations with reality has become the most influential on human beings’ fate unlike any period in the history. The technology which came into existence with the application of knowledge to the material has reached to the far ends of the world like butterfly effect. The effect on human and nature created by science and technology has reached such a complicated degree resulting insoluble problems. Technological production has been bringing a lot of dangerous issues which are known or not or possibly coming out. Science has reached to a potential to be able to end the mankind. Both in terms of pollution and global warming or with the nuclear energy and nuclear weapons science make people closer to a disastrous end.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics