BAZI YÖNLERİYLE BEDİR GAZVESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İslâm Tarihi
Number of pages: 105-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bedir gazvesinin hem Hz. Peygamber’in ve ilk Müslümanların hayatında hem de bütün İslâm tarihi içindeki önemi ve yeri çok önemlidir. Çok sayıda metne, hatta şiire konu olmuş, iman, Allah yolunda şehit olmak ve yüksek fedakârlık ve feragat hasletlerinin Müslümanlar arasında gelişmesi noktasında hep örnek gösterilmiştir. Çalışmamızda savaş bağlamında bazı açılardan Bedir gazvesi hakkında bir değerlendirme yapmak istedik. Son zamanlarda da tartışılan İslâm terminolojisine göre savaş, insan hakları ve savaş, akrabalık ve düşmanlık açılarından Bedir gazvesini ele aldık. Çalışmamızda hukukî boyuttan ziyade tarihî ve ahlâkî boyuta temas etmeye çalıştık. Hz. Peygamber ve savaş ilişkisinin anlaşılmasına ve Müslümanların savaş ahlakına ilişkin tartışmalara bir katkı sunmayı ümit ediyoruz.

Keywords

Abstract

The Battle of Badr has a critical role in the lives of Muhammad the Prophet and the first Muslims and in the whole history of Islam. It has been the subject of numerous manuscripts and even poems, and held up as an example for the development of virtues among Muslims such as faith, to be martyred in the way of Allah, and self-renunciation and self-sacrifice for a greater cause. The aim of this study is to evaluate the Battle of Badr within the context of war, human rights and war, and kinship and enmity from the perspective of Islamic terminology, which has also been in the center of debate recently. This study addressed the historical and moral aspects rather than the legal aspect of the Battle of Badr. We hope to make a contribution to the understanding of the relation between Muhammad the Prophet and war, and to the debate regarding the ethics of war embraced by Muslims.

Keywords