AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENGELLİ POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : SOSYAL POLİTİKA
Number of pages: 48-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa Birliğine üye olan ve üyelik yolunda ilerleyen ülkelerin önünde önemli bir sorun olarak izledikleri engelli politikası bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 dünya nüfus tahminlerine göre hazırlamış olduğu Dünya Engellilik Raporuna göre, bir milyardan fazla insanın veya dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığının tahmin edildiği belirtilmektedir. Avrupa Birliğinde ise bu oran yaklaşık olarak aynıdır ve 80 milyon insan hayatını engelli olarak sürdürmektedir. Avrupa Birliği’nde 15-64 yaş arası temel etkinlik problemi yaşayan engelli birey sayısı 44 milyon iken, hayat boyu süren bir sağlık problemi nedeniyle kısıtlı çalışma imkânına sahip engelli birey sayısı 35 milyon civarındadır. Bu sayı yadsınamayacak kadar fazladır. Bu çalışmada; AB’de engellilere yönelik izlenmekte olan politikalar incelenerek yakın gelecekte karşılaşılması olası sorunlara farklı bir bakış açısıyla çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

A major problem standing in front of the European Union members and countries progressing towards membership is their disability policies. The World Disability Report prepared by the World Health Organization based on 2010 world population estimates reveals that over one billion people or about 15 percent of the world's population are estimated to live with some form of disability. This ratio is about the same in the European Union and 80 million people continue their lives as disabled people. In the European Union, the number of disabled people between the ages of 15 to 64 who have basic activity problems is 44 million while the number of disabled people who have limited working ability due to a life-long health problem is around 35 million. This number is too many to be ignored. In this study; it is aimed to produce solutions to the possible problems that will be encountered in the near future with a different perspective by examining the European Union policies towards disabled people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics