REMZÎ’NİN KERBELÂ MERSİYESİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 239-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kerbelâ hadisesi, İslâm tarihinin hafızalarda yer etmiş en önemli olaylarından biridir. Peygamber soyundan gelen ve İslâm’ın ilk dört halifesinden biri olan Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’in şehit edildiği bu olay, inananların gönüllerinde derin izler bırakmıştır. Zamanla edebiyatımızda “Maktel” veya “Maktel-i Hüseyin” olarak bilinen bir türün de konusunu oluşturan bu olay üzerine çokça eser yazılmıştır. Bu yazarlardan biri de 19. yüzyılın ilk yarısında, bugünkü Makedonya sınırları içerisinde yaşadığı tahmin edilen Remzî’dir. Kaynaklarda hakkında henüz bir bilgiye rastlayamadığımız şairin, elde bulunan ve bilinen tek eseri olan Divan’ındaki manzumelerden bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Bektaşî tarikatına mensup olan şairin Divan’ında yer alan Kerbelâ mersiyesi, kaside nazım şeklinde yazılmış ve 41 beyittir. Daha önce bu anlamda yapılmış çalışmalarda yer almayan ve Balkan coğrafyasında, Kerbelâ hadisesine dair şairinin görüşlerini dile getiren bu manzume incelenmiş ve diğer Kerbelâ mersiyeleriyle şekil, muhteva ve üslup özellikleriyle benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Karbala event is one of the most important events in the memory of Islamic history. Coming from the lineage of the Prophet and one of the four khalifas of Islam Ali’s son Hussein’s martyrdom event has left deep traces in the hearts of believers. Over time, many works have been written on this event which forming the subject of a type known as “Maktel” or “Maktel-i Hussein” in our literature. One of these writers is Remzi who in the first half of the 19th century was estimated to live within the borders of Macedonia today. In the sources have not found yet knowledge about the poet but we able to reach some knowledge from his poems in the Divan that available and his only known work. The Karbala dirge located in the Divan of the poet who belongs to the Bektashi order, is written in the form of ode and is 41 couplets. The poem was examined that not included in previous studies and which expresses the views of the poet on the Balkan geography about the Karbala event, and tried to be revealed similarities and differences with the form, content and style of the other Karbala dirges.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics