TÜRKİYE’DE ANTİ-KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR: POLİTİK DÖNÜŞÜMLERİ, AMAÇLARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR MODEL

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 113- 128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan anti-kapitalist Müslümanlar’ın kapitalizm ve tüketim gibi olgulara nasıl yaklaştıkları ve bu olgulara ilişkin sahip oldukları algı, tutum ve davranışlar mercek altına alınmaktadır. Yaratıcı bir gücün varlığına inanan ve kendisini anti-kapitalist Müslümanlar olarak adlandıran bu grubun üyelerinin ekonomi politiği, din, siyaset, kültür ve toplum hakkındaki bireysel ve kolektif algıları çalışmada ayrıntılı ve çok yönlü bir biçimde irdelenmektedir. Tüketim olgusu çalışmada sadece mal ve hizmet kullanımı çerçevesinde değil toplumun refahı, psikoloji ve din gibi olguları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Temellendirilmiş kuram metodolojisinden yararlanan söz konusu çalışmanın, ortaya koyduğu model ile din ve tüketim ortak alanyazınına önemli bir katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the stance of anti-capitalist Muslims in Turkey towards the phenomena of capitalism and consumption is put under the lens, and this specific group’s perceptions, attitudes and behaviors related to capitalism and consumption are analyzed. Anti-capitalist Muslims, who happen to believe in the sole creator of the universe, are presented with a qualitative model that claims to explain the group’s individualistic and collective perceptions about economic policy, religion, politics, culture and society in general. The phenomenon of consumption has been approached from a wider perspective, including social welfare, psychology and religion. The study utilizes the grounded theory methodology claiming to introduce a breath of fresh air to the literatures of religion and consumption.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics