LE DEVENIR DU FRANÇAIS SUR LE TERRITOIRE DE TURQUIE: ENTRE TRADITION ET EVOLUTION DE GLOBALISME

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Yabancı Diller Eğitimi
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin, genel olarak, yabancı dil öğretimi tarihi incelendiğinde, Fransızca’nın, Almanca ve İngilizce gibi diğer yabancı dillerin arasında, yüzyıllar süren ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ve bu konumun İkinci Dünya savaşının sonuna dek sürdürdüğünü gözlemleriz. Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu Türkiye’sine olan ilgisi ve Fransızca’nın bu topraklardaki etkisi 16.cı yüzyılda başlar; ancak, Fransızca asıl altın çağını 19.yüzyılda yaşamıştır. Cumhuriyet döneminde uzun yıllar yabancı dil olarak, Fransızca geçerliliğini korumuş, fakat geçmişin bu geleneksel yabancı dili, 20.yüzyılın son çeyreğinde aniden bir gerilemeye maruz kalmıştır. İletişim rolünü artık İngilizce’ye bırakmıştır. Bu incelemenin ilk aşamasında, Fransızca’nın konumu Osmanlı döneminden itibaren tarihsel açıdan ele alınacak, daha sonra çağımızın küreselleşme sürecinde değişen dünya ekonomi-politik konjonktürleri çerçevesinde Fransızca’nın geçmişteki ayrıcalıklı yerini yitirme nedenleri, bu durum karşısında Fransa ve Türkiye’nin izledikleri dil eğitim politikaları irdelenecektir. Fransızca’nın konumu, Osmanlı imparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Yabancı dil, küreselleşme

Keywords

Abstract

Throughout the history of teaching foreign languages on Turkish territory, French held a primary place against other languages, such as German and English, for many centuries until the following years of the Second World War. The interest in France by the Ottoman (Turkish) Empire and influence of the French dates back to the 16thCentury; but especially in the 19thCentury French witnessed a very prosperous age. During the Turkish Republic, French which was traditional taught as a foreign language however, in the last quarter of the 20th Century witnessed a sudden decline and its previous role was henceforth replaced by English. Today, on the Turkish territory language teaching changed due to globalization in which political and economic interests, redefine international relations. The present study aims to investigate the position of French and the reasons of why it has lost its privileged place. Also, the influence of globalization on language policies adopted by France and Turkey will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics