TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ BAZI DİNİ TERİMLERE TARİHİ METİNLERLE KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : TÜRK DİLİ
Number of pages: 476-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkçe Sözlük’te yer alan ve bugün Türkiye Türkçesi içerisinde sıklıkla kullanılan bazı dini isimlerin Tarihi Türk Lehçeleri olarak bilinen Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerindeki kullanımlarına dayalı sınıflandırma, kökenlendirme ve anlamlandırma amacı ile oluşturulmuştur. Türk toplumunun ve dilinin geçirmiş olduğu dinsel serüvenin özetlendiği çalışmamızda, asıl sorun Türkiye Türkçesinde yer alan dini terimlerin ad bilimi içerisinde ele alınıp sınıflandırılması üzerinedir. Türkiye Türkçesinin ya da genel bir ifadeyle Türkçenin dini terimleri üzerine yapılan çoğu çalışma, ad bilimi açısından sınıflandırma yöntemlerinden uzaktır. Bu alan üzerinde yapılan araştırmalar, genellikle köken bilgisinden uzak olup Türkçe sözcüklerin karşılıklarını vermeye dayalı çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmayla amaçlanan Türkçedeki dini sözcükleri ad bilimi, köken bilgisi ve işlev açısından ele alıp değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

This study was formed with the aim of classifying, rooting and making meaning based on the usage of the The Old Turkish, Middle Turkish and Old Anatolian Turkic periods which are known as the historical Turkish dialects of some religious names which are frequently used in Turkey Turkish. In our study, which summarizes the religious experience of the Turkish society and language, the main problem is about the classification and classification of religious terms in Turkey Turkish. Most studies on Turkey Turkish or Turkish religious terms in general terms are far from classification methods in terms of onomastic. The researches on this area are usually far from the knowledge of origin and consist of works based on giving the equivalence of Turkish words. The purpose of this study is to evaluate and evaluate the religious words of Turkish in terms of onomastic, etymology and function.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics