İNGİLİZ SİYASET ADAMI MORGAN PHILIPS PRICE’IN II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ (1946-1947)

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 301-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Dünya Savaşı sonuç olarak dünya halklarına her açıdan türlü zorluklar çıkarmıştır. Toplumlar savaşın yaratığı yaraları kapatmak adına yeni siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel programlar devreye sokmuşlardır. Ayrıca uluslararası siyaset de yeni bir yapılanma sürecine girecek ve uzun yıllar sürecek olan soğuk savaş döneminin de ortaya çıkmasına neden olacaktır. İşte böylesi bir süreçte İngiliz Parlamentosu’nda uzun yıllar milletvekili olarak siyaset yapmış bir isim olan İş Partili Morgan Philips Price, Türkiye’ye farklı zamanlarda ziyaretler gerçekleştirmiştir. Price, ziyaretleri sonucunda yazılı ve sözlü olarak çeşitli platformlarda beyan ettiği düşüncelerinin özellikle II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin siyasal ve sosyal durumuna bazı ışıklar tutmaktadır. Bu çalışmada Price’ın Türkiye üzerine belirttiği düşüncelerinin bir analizi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

As a result of World War II it had brought all kinds of difficulties to the peoples of the world. In order to close the wounds of war societies new political, economic and socio-cultural programs had been introduced. In addition, international politics would enter into a new structuring process and would lead to the emergence of the cold war period which will last for many years. In such a process, Morgan Philips Price a member of the British Parliament who had been a politician for many years for Labour Party had visited in different times to Turkey. As a result of Price's visits, his written and verbal opinions expressed on various platforms especially it holds some lights for the political and social situation of Turkey after World War II. In this study, an analysis of Price's thoughts on Turkey will be done.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics