NAKKAŞ NAKŞİ’NİN FİGÜRLERİNDE STİLİZASYON VE İNTİBA

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : sanat Tarihi (Resim)
Number of pages: 288-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın konusu Nakkaş Nakşi’nin figürlerinde görülen stilizasyon ve intibalardır. Nakkaş Nakşi, kendine has üslubu ile Osmanlı resim sanatına yön veren önemli ressamlarımızdandır. Özelliklede sanatsal üslubunu oluştururken figürlerindeki biçimsel deformasyon onu çağdaşları olan diğer nakkaşlardan farklı kılmıştır. Onun tasvirlerinde figürler karakterleri ile özdeşleşmiştir. Nakkaşın eserleri geçmişi günümüze taşıyan belge niteliğindedir. Bu makalede Nakşi’nin tasvirlerindeki tasarım kurgusu ve figürlerinde görülen biçimsel özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of the study is the stylization and impression seen on the figures of Nakkaş Nakşi. Nakkaş Nakşi is one of the most important painters who lead Ottoman art with his own style. Especially, the deformations in his figures which create his artistic style make him distinct among his contemporaries. In his depicts, the figures have been identified with their characters. The works of Nakkaş are considered to be documentary from the the past to the present. In this study, it is aimed to examine the formal features seen at the figures and the design fiction in the depictions of Nakşi.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics