TÜRKİYE’DEKİ CITTASLOW KENTLERİ’NDE KALABALIKLAŞMA VE SAKİNLİĞİN KAYBOLMA RİSKİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Turizm/Sürdürülebilir Kalkınma
Number of pages: 460-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birbirine benzeyen beton binalar arasında yaşamaktan sıkılan insanlar doğa ile iç içe olmak, özgün yapıda şehirler görmek, misafirperver insanlar tanımak, yerel ve doğal ürünler tüketmek vb. sebepler ile özgün yapılarını korumayı başarmış küçük kent ve köylere günübirlik ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Cittaslow Kentleri özgün yapıları, yerel ürünleri, bozulmamış doğası vb. ile özellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar için bir çekim merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durum Cittaslow Kentleri için istenen bir durum olmak ile birlikte, yoğun ziyaretçi akınına uğraması şehrin sakinliğinin yok olmasına neden olabilir. Bu çalışmada sakinliği tehlike altında olan Cittaslow Kentleri tespit edilmiş, sakinliğin korunması konusunda kentlerin aldıkları önlemler incelenmiş, sonuç kısmında da çözüm ve önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Among the concrete buildings that resemble each other in the city where they live, people who are bored, visit small cities and towns that have managed to protect their original structures, for the purposes of being in harmony with nature, meeting hospitable people, consuming local and natural products for one day. The cities of Cittaslow come forward as being attractive places with their original buildings, local products, unspoiled nature and so on.. especially for people living in big cities. Whereas this situation is desirable for Cittaslow Cities, heavy visitor flow may cause the lose of the calmness of the city. In this study Cittaslow Cities, which are in danger of calmness, were identified and the precautions taken by the cities on the protection of their calmness were examined and solutions and suggestions were given in the conclusion.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics