ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN EKONOMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİNİN BUGÜNKÜ GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Author:

Number of pages: 422-437
Year-Number: 2017-15

Abstract

Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulduktan sonra özellikle tarım alanında kendine yeterli bir seviye yakalayabilmek için reformlar yapmıştır. İstenen başarı elde edilemedi bu nedenle 1970’li yıllarda açık kapı politikası uygulayarak tarım ve ekonomi alanında yeniden reformlar yapıldı. Sonuç olarak bu program başarı sağladı ve ülkeyi dünyanın yeni süper gücü haline getirdi. Çin, 1970’li yıllarda kendisiyle aynı amacı taşıyan fakat farklı strateji izleyen ülkelerden daha iyi sonuçlar elde edebilmiştir. Çin’in bu başarıyı elde etmesinde ucuz işgücü, yabancı doğrudan yatırım çekme başarısı, satın alma gücünün artıyor olması, sağlanan teşvikler, konum faktörlerinin etkisi önemlidir. Planlı ekonomik sistemden serbest piyasa sistemine geçiş, Çin için başarılı fakat kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çünkü devletin fiyatlarını kontrol ettiği ve hala serbest piyasaya bırakmadığı mallar vardır. Aynı zamanda siyasi geçişte sağlanamamıştır. Tek parti rejimi varlığını devam ettirmektedir. Bu makale bu yönüyle ÇHC’nin bu dönüşümü gerçekleştirirken neler yaptığını ve nasıl başarı sağladığını, hangi noktalarda eksiklikler yaşadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Since its founding in 1949, the People's Republic of China has undertaken reforms in order to achieve a self-sufficient level. The desired success could not be achieved. In the 1970s, open door policy was implemented and reforms in the field of agriculture and economy were carried out again. This program succeeded and made the country the new super power of the world. The success of China in achieving this success is due to cheap labor, foreign direct investment attractiveness, increasing purchasing power, incentives provided, and the influence of location factors. The transition from the planned economic system to the free market system has been successful but limited in China. Because there are commodities for which the state controls the prices. Also the political transition has not been achieved. This article aims to reveal what the PRC has accomplished in this transformation, how it has succeeded, and what points it lacks.

Keywords