BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Tarih, ilahiyat
Number of pages: 154-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kan iftirası, daha çok bir ritüel cinayet suçlaması olarak bilinmektedir. Yahudilerin Pesah ve Paskalya gibi kutsal bayramların arifesinde Hristiyanları (özellikle de korunmasız çocukları) kaçırıp, İsa’nın çarmıha gerilmesini canlandırırcasına eziyet ederek öldürdükleri, hatta kanlarını akıtıp yaptıkları ekmeklerde kullandıklarına dair iddiaları ifade etmektedir. Uzun yıllar boyunca, özellikle de Katolik Kilisesinin hâkimiyeti altındaki Orta Çağ’dan yirminci yüzyıla değin Avrupa’da sık sık gündeme gelen kan iftiraları Yahudilerin yaşamını tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Hristiyanların Yahudilere olan dini nefretinin bir yansıması olarak Yahudileri itham altında bırakarak onlara yönelik şiddet olaylarını besleyen kan iftiralarının altında Yahudilerin “İsa’nın katili” olmaları inancı yatmaktadır. Bu teolojik nefret Orta Çağ boyunca Yahudilerin hemen her kötü olayda suçlanıp cezalandırılmalarına neden olmuştur. Kan iftiralarını da içeren bu suçlamalar neticesinde Haçlı seferleri ve Kara Ölüm (veba) zamanlarında Avrupa’daki Yahudilerin pek çoğu katledilmiştir. Nazi Almanya’sında antisemitizmin etkisiyle tekrar canlanan kan iftirası olayları da Orta Çağ’dakine benzer şekilde Yahudilere yönelik şiddet olaylarını körüklemiştir. Orta Çağ’dan modern döneme değin çok farklı coğrafyada ortaya çıkan kan iftirası olaylarını bir makale içinde toplamak mümkün değildir. Ancak bu çalışma bazı örnekler üzerinden bu iftiraların ortaya çıkma nedenlerini ve sonuçlarını Yahudilerin yaşamında meydana getirdiği değişimler üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Blood Libel, also know as the accusation of ritual murder, is the false charge that Jews kill Christians, especially unprotected children, during Easter week in a ritual reenactment of the Crucifixion and even use the victim’s blood in baking breads. For Many years, especially from the Middle Ages under the rule of the Catholic Church until the twentieth century, this blood libel came up frequently in Europe has consequences in the event of threatening the life of Jews. As a reflection of the religious hatred of Christians towards the Jews it is the belief that the Jews are "the killing of Jesus" under the blood libel that have been charged with the violence againts them. This theological hatred caused the Jews to be accused and punished in almost every bad case. These charges, including blood libel, led to the murder of the Jews during the Crusades and the Black Death. The Nazis also used the ritual-murder and blood libel myths in their propaganda campaign against the Jews.It is not possible to collect in an article about the events of blood libel that emerged in various geographies, from the Middle Ages to the modern times. However, this study aims to discuss some of the reasons and results of these slanders over the changes that have made in Jews lives.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics