AMASYA TAŞOVA İLÇESİ ÖZBARAKLI KÖYÜ CAMİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ
Number of pages: 385-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı Köyü’nde Yukarı Baraklı Camii ve Aşağı Baraklı Camii olmak üzere iki cami bulunmaktadır. Yukarı Baraklı Camii’nin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede H.1287/M.1870-1871 tarihi okunmaktadır. 1985 yılında yapı doğuya doğru genişletilmek suretiyle değişikliğe uğramıştır. Yapının ahşap kapı kanatları ve tek kat bindirmeli ortası kubbeli ahşap tavanı ve süslemeleri orijinaldir. Aşağı Baraklı Camii’nde giriş kapısı üzerinde yer alan mermer kitabede günümüz harfleri ve rakamlarıyla 1302 yazmaktadır. Hicri olan bu tarih Miladi olarak 1884-1885 tarihine denk gelmektedir ve yapılış tarihi olarak belirtilmiştir. Giriş kapısı alınlığında ise usta ismi yazılıdır. Yapıda harimin duvar yüzeyleri ve ortası kubbeli düz ahşap tavanın kubbe yüzeyi üzerindeki zengin kalem işleri dikkat çekicidir. Her iki yapı da Karadeniz Bölgesi’nde özellikle XIX. yüzyılda yoğun olarak karşılaşılan ahşap tavanlı camiler arasında yer almaktadır. Çalışmamızda yapılar mimari ve süsleme özellikleri ile detaylı olarak tanımlanmış, benzer yapılarla karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

There are two mosques, The Upper Baraklı Mosque and The Lower Baraklı Mosque, in the Özbaraklı village of Taşova in Amasya. The inscription on the entrance gate of Upper Barakli Mosque reads H.1287 / M.1870-1871. In 1985, the building was changed by expanding to the east. Wooden door wings of construction and single-ply centered overlapping wooden ceilings and ornaments are original. The marble inscription on the entrance gate of the Lower Barakli Mosque records 1302 with today's letters and numbers. This date, which is a Hijri, dates back to 1884-1885 as Miladi and is referred to as the date of construction. The master name is written on the entrance gate pedestal. The rich wall works on the surface of the dome of the flat wooden ceiling with its domed wall surfaces and the dome in the middle are remarkable. Both structures in the Black Sea Region, especially XIX. It is among the wooden ceiling windows that are encountered intensely in the century. In our work, architectural and decoration features were defined in detail and a comparative analysis was made with similar structures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics