TÜRKIYE’DE POPÜLİST SÖYLEMIN KAYNAKLARI: HALKÇILIK, KÖYCÜLÜK VE ANADOLUCULUK

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi, Tarih
Number of pages: 351-361
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de popülist söylemin kaynaklarını, Halkçılık, Köycülük ve Anadoluculuk düşüncesine odaklanarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Son zamanlarda popülizm üzerine yapılan çalışmalarda önemli artış gözlemlenmektedir. Günümüzde popülizm çalışmalarında söylem kavramı giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye’deki popülist söylemin incelenmesi ve analiz edilmesi de önem arz etmektedir. Çalışma sırasıyla Halkçılık, Köycülük ve Anadoluculuk kavramlarının doğuşunu ve popülist söyleme yansımalarını ele almıştır. Çalışma, Türkiye’deki popülist söylemin halen Halkçılık, Köycülük, Anadoluculuk gibi erken kaynaklarının etkisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Köycülük halkçılığın toplumsal temelini oluştururken, Anadoluculuk Halkçılığa coğrafi bir mekan sunmuştur. Halkçılık, Köycülük ve Anadoluculuk düşüncelerinin temel argümanları halen geçerliğini korumaktadır. Bu akımları yeniden değerlendirmek güncel çalışmalara da ışık tutacaktır.

Keywords

Abstract

This paper aims to analyse the roots of populist discourse in Turkey by focusing on Halkçılık, Peasantism and Anatolianism. Increasing number of studies focuses on the populism recently. Today in populism studies the concept of discourse came into prominence. In this context it is also important to analyze and examine the populist discourse in Turkey. This study first discusses the birth of Halkçılık, Peasantism and Anatolianism and their reflections on the populist discourse respectively. The study argues that, the populist discourse in Turkey still bears the trace of its early roots as Halkçılık, Peasantism and Anatolianism. White Peasantism constitutes the social basis of Halkçılık, Anatolianism constitutes the geographical basis of the this thougth. The main arguments of Halkçılık, Peasantism and Anatolianism are still valid even today. Reevaluating there rights will speed light on the actual studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics