YAYGIN (İNFORMAL) EĞİTİM BAĞLAMINDA İKİNCİ DİL EDİNİMİ

Author:

Number of pages: 34-47
Year-Number: 2017-14

Abstract

Bu çalışmanın amacı bireylerin yaygın (informal) eğitim bağlamında ikinci dili edinebilecekleri yöntemleri, uygulamaları ve etkinlikleri bir plan çerçevesinde açıklamaktır. Örgün eğitim ortamında bireyler genellikle uygulanan yanlış yöntemler veya diğer sebeplerle yabancı dil öğrenirken hayal kırıklığı yaşarlar ve onlarda yabancı dil edinmeye karşı bir kaygı, korku ve heyecan oluşur. Dolayısı ile bu psikolojiye sahip insanların formal eğitim çerçevesinde, öğretmen kontrolünde ve sınıf ortamında yabancı dil öğrenmeleri zordur. Konuyla ilgili kaynaklar incelenmiş ve bireylerin yaygın (informal) eğitim bağlamında endişelenmeden, motive olarak ikinci bir dili edinebilecekleri metotlar bir sistem kapsamında anlatılmıştır. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar yaygın (informal) eğitim bağlamında ikinci bir dili kendi kendine öğrenmek isteyenlere bir fikir vermesi bakımından önemlidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain within a plan, the methods, applications and activities by means of which individuals can acquire a second language in the context of informal education. In formal education atmosphere individuals usually experience disappointment due to wrong methods applied or other reasons, and thus they have worry, fear and anxiety towards foreign language acquisition. Therefore it is difficult for people in this type of psyhological mood to learn a foreign language under the control of a teacher and classroom atmosphere within the framework of formal education. The resources related to the subject have been studied and the methods of acquring a foreign language in the context of informal education which will motivate individuals and remove anxiety have been explained systematically. The results maintained here are significant in giving an insight to self-learners of a foreign language in the context of informal education.

Keywords