KADIN AKADEMİSYENLERİN MESLEKLERİNİ YÜRÜTMEDE ÖZEL AYATLARININ VE ROL ÇATIŞMASININ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 81-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de ve dünyada iş hayatında karşılaşılan birçok zorluk, özellikle kadınlar için, sıkıntılı bir hal alabilmekte, iş hayatına uyum kadınlar için daha zor ve zahmetli olmakta, bu zorluklar zaman zaman kadının işinden vazgeçmesi noktasına ulaşabilmektedir. Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin de karşı karşıya bulundukları zorluklar daha çok eğitim ve öğrenciyi yönetme sürecinde kendini göstermekte ve diğer bazı konularda da zor ve zahmetli süreçlerle karşılaşılabilmektedir. Diğer bazı sorunların; araştırma süreçlerinde karşılaşılan güçlükler ve özel hayatta yaşanan türden olabileceği düşünülmektedir. Sözü edilen bu zorluklar; sosyal, ekonomik ve siyasal şartların çok zor olduğu Türkiye’nin bazı coğrafyalarında bir kat daha artmaktadır. Bu makale çalışması ile bu tür sorunların ve zorlukların neler ve hangi düzeyli olduğunu belirlemek amacıyla, Türkiye’nin güney doğusunda, sosyal, ekonomik ve siyasal şartların çok zor olduğu bir bölgede bulunan ve bu bölgedeki birçok il’e göre gelişmiş olarak kabul edilen Diyarbakır kentindeki Dicle Üniversitesi’nde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması, Dicle Üniversitesi’nin değişik birimlerinde görev yapan kadın akademisyenlere uygulanmış ve kadınların karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar arasından kadın akademisyenlerin mesleklerini yürütmede karşılaştıkları ve özel hayatı da kapsayan zorlukları belirten değişkenler uygun frekans analizlerine tabi tutularak bazı çıkarımlar yapılmıştır. Dicle Üniversitesi örneklemi için elde edilen istatistiksel bilgilerin yeterli nedenler ile birlikte tüm Türkiye’de görev yapan kadın akademisyenler için de geçerli olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Many difficulties which faced on business life in Turkey and in the world could become pickle especially for women and consistency to the business life could be more rough and troublesome, and at times these difficulties could bring them to quit point. Women academics working at universities also face with some kind of difficulties mostly appear in education and in process of control students, and in other subjects they could face with difficult and rough problems. It has been thought some other kind of problems could be faced on research process and private life. The challenges mentioned could be more challenging in some regions of Turkey whose social, economic and politic conditions are very hard. With this study, in order to determine what kinds of problems and challenges these are and which level they have, a survey was conducted to Dicle University in Diyarbakır which has been Turkey's Southeast part, and considered to be social, economic and political circumstances are very difficult and advanced according to many regions in Turkey. The survey has been conducted for women academics who are working different parts of Dicle University and the problems of them are detected, the variables obtained from the results and indicating that women academics faced in carrying out their profession and including the difficulties of private life have been subjected to appropriate frequency analysis and some implications have been made. The statistical information obtained for the sample of Dicle University is considered to be valid with adequate reasons for female academics of all who served in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics