ON DECONSTRUCTION AND NEW HISTORICISM

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 60-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni tarihselcilik, 1980'lerin başından bu yana en etkili edebi teorilerden birisi olmuştur. Aslında yeni tarihselciliğin Jacques Derrida'nın yapısöküm teorisinden etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yeni tarihselciliği anlamak için yapısöküm tekniğinin özünü anlamak çok önemlidir. Yapısöküm tekniği metnin bilinç altını okuyup doğrudan ifade edilmeyen, yani ima edilen anlamı yüzeye çıkarmak suretiyle metni yorumlamaya çalışırken, yeni tarihselcilik incelenen edebiyat eserinin ait olduğu dönemde yazılan, edebi olmayan eserleri okumak yoluyla edebi bir eseri anlamaya çalışmaktadır. Aralarındaki bu benzerliğe karşılık, iki kuram arasında oldukça önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Bu çalışmada bu iki kuram karşılaştırmalı olarak ele alınarak değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

New Historicism has been one of the most influential literary theories since the early 1980s. It is fact that new historicism was influenced by Jacques Derrida’s deconstruction theory. For this reason it is very crucial to figure out the nature of the deconstruction technique to understand the new historicism. While the deconstruction technique attempts to interpret a text by understanding its subconscious, new historicism tries to understand a literary work by reading non-literary works of that era. In contrast to this similarity between them, there are also considerable differences between the two theories. In this study, these two theories are evaluated comparatively.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics