HELÂL KONSEPTLİ OTELLERDE İSRAF: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 315-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlunun gereksinimleri çok çeşitlidir. Çok temel olarak zorunlu ve kültürel olarak iki ana başlık altında incelenebilen bu gereksinimler benimsenen yaşama biçimine göre şekillenmektedir. Günümüz dünyasında tatil yapma kültürel bir gereksinim olarak sosyo-ekonomik açıdan belirli bir düzeyin üzerine çıkmış hemen hemen her bir birey için neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle her yıl bir milyarı aşan sayıda insan deniz aşırı seyahate çıkmakta ve farklı biçimlerde sınıflanabilen bir türde tatil etkinliğinde bulunmaktadır. Bireylerin tatil tercihleri çok zaman yaşam biçimlerine uygun bir seçim olarak şekillenmektedir. Bu tercih hakkının bir gereği dünyada ve ülkemizde İslami usullerde hizmet veren helâl konseptli oteller peş peşe açılmış ve hatırı sayılır bir küme oluşturmuştur. Bu kümenin daha çok eğlen-dinlen (rekreasyonel) tarzı hizmet veren deniz kıyısı otellerde yoğunlaştığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında kendini inançlı kabul eden Müslümanlar arasında da İslami usullerde hizmet sağlayan tatil paketleri öne çıkmakta ve büyük bir talep görmektedir. Diğer yandan İslam, insan hayatının dengede olmasını isteyen bir inanç biçimidir. Bu denge; inançta, amelde, ahlakta, mal edinmede, harcamada, sevmede ve gerekli ise nefret etmede aşırıya kaçmayan bir davranış anlamına gelmektedir. Bu davranış biçimi insanoğlunun elinde bulundurduğu nimetlerin kulanım ve tüketimlerinde de geçerlidir. Ancak gözlemler helâl konseptli otellerde sunulan ürün ve hizmetlerin tüketiminde israfa varan bir aşırılığın olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı İslami usullere uygun hizmet veren helâl konseptli bir otel işletmesinde sunulan konaklama ve yeme-içme hizmetleri ile ilgili tüketimlerin israf edilip edilmediğinin ortaya konmasıdır. Araştırma amacının gerçekleşmesi için ülkemizde Helâl Konseptli Turizm’de simgeleşmiş bir beş yıldızlı otelde ilgili bölüm yöneticilerine yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma verileri ilgili yazın incelemesi sonucu geliştirilmiş olan görüşme formu ile çevrim dışı iletişim yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler Betimsel İçerik Analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bulgular oda ısıtma ve soğutmasında, havlu, çarşaf ve benzeri tekstil ürünleri kullanımında, yeme ve içme maddelerinin tüketiminde yüksek düzeyde israfın olduğu sonucunu vermiştir.

Keywords

Abstract

The needs of human beings are diverse. These requirements, which can be basically examined under two main headings as compulsory and cultural, are shaped by the way of life adopted. In today's world, vacation has become almost a requirement as a cultural necessity for almost every individual who has reached a certain socio-economic level. For this reason, more than one billion people each year travel overseas and have a kind of vacation activity that can be classified in different ways. Vacation preferences of individuals are often shaped as an appropriate choice for their lifestyles. As a requirement of this preference right, the halal concept hotels, which serve in accordance with the Islamic procedures in the world and in our country, have been opened successively, and they have created a remarkable-sized-cluster. It can be said that those kinds of hotel clusters, which serve as in fun-rest (recreational) vocation type, concentrates more on the seaside shores. From this point of view, the holiday packages serving in Islamic methods come the forefront for, appeal to and also are in great demand among the Muslims who have considered themselves to be faithful. Islam, on the other hand, is a form of belief that wants human life to be balanced. This balance means a kind of behavior that does not exaggerate excessively, in belief, in action, in morality, in acquisition of property, in expenditure, in love, and, if necessary, in hate. This form of behavior also applies to the use and consumption of blessings held by mankind. However, observations point out that there is an overconsumption (even excess) of products and services offered in halal concept hotels. In this context, the aim of the research is to reveal whether there is excess in consumption related to accommodation and food-and-beverage services provided in a halal concept hotel operating in accordance with Islamic methods. In order to realize the purpose of the study, a field research was planned for the managers of related departments in a five star hotel symbolized in Halal Concept Tourism of our country. The research data were collected by means of off-line communication method with the interview form developed after the related literature review. The obtained data were analyzed by Descriptive Content Analysis. The findings exhibited a high degree of excess in the heating and cooling of hotel rooms, in the usage of towels, sheets and similar textile products as well as in the consumption of food and beverages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics