ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇİZDİKLERİ KARİKATÜRLERDE KİTAP OKUMA ALGISI

Author:

Number of pages: 383-399
Year-Number: 2017-14

Abstract

Çocuklar kendi iç dünyalarını, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade ederler. Bu yollardan biri de karikatür çizmektir. Çocukların çizdikleri karikatürler onların iç dünyasını anlayabilme ve kendilerini rahatça ifade edebilmelerine fırsat vermektedir. Çizdikleri karikatürler sayesinde sorgulayıcı bir düşünme biçimiyle kendi bakış açılarını ortaya koyabilirler. Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin kitap okumaya ilişkin algılarını kendi çizdikleri karikatürler aracılığıyla incelemektir. Ayrıca elde edilen veriler ışığında öğrencilere kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabileceğine ilişkin daha detaylı öneriler geliştirilmek istenmiştir Araştırma, 2015-2016 öğretim yılının güz döneminde Denizli merkez ilçede, 6. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinin tercih edildiği çalışmanın verileri alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden üç okuldan elde edilmiştir. Bulgularda öğrencilerin çizdikleri karikatürlerden her temaya ait beş resim olmak üzere toplamda 10 tane resme yer verilmiştir. Öğrencilerin karikatürlerinde ne anlatmak istediği açıklanmış ve öğrencilerin görüşlerine yer verilmiştir. Öğrencilerin çizdikleri karikatürler “Keyif” ve “Huzur” olmak üzere iki ana temada toplanmıştır.

Keywords

Abstract

The caricatures that children draw allow us to understand their inner worlds as well as enable them to freely express themselves. Thanks to the caricatures they draw, they can demonstrate their own perspectives with inquisitive thinking. In this regard, the aim of this study is to examine middle school students’ perceptions of reading through the caricatures they draw. It was also aimed to offer suggestions regarding how to develop reading habit in students based on the data. The study was conducted with middle school sixth graders in the Denizli province during the fall term of 2015-2016 school year. Maximum diversity sampling was employed, and the data were gathered from three schools with low, middle and high socio-economic status. The qualitative dataset consisted of the caricatures and views obtained from 43 students. The caricatures with similar characteristics were gathered under themes, and presented in tables along with explanations and interpretations. In the findings, a total of ten pictures including five for each theme were reported based on the students’ caricatures. What the students tried to communicate were explained with reference to the students’ views. The caricatures that the students drew were put into two main themes: “Pleasure” and “Peace”.

Keywords