KAZAK HALK DESTANLARINDAKİ HAZRET-İ MUHAMMED VE EHL-İ BEYT ANLATIMLARI

Author:

Number of pages: 10-20
Year-Number: 2017-14

Abstract

Bu makalede, Hazret-i Muhammed’den (S.A.S) sonra İslam dininin Orta Asya ve özellikle Kazakistan’da yayılmasında cok önemli bir yere sahip olan Ehl-i Beyt soyundan gelen Kojalar’ın (Seyyidler’in) rolünün yanında, bunun Kazak edebiyatında önemli bir yere sahip olan halk destanlarında yansımaları üzerinde durulacaktır. Bununla beraber, uzun yıllar boyunca Komünizm ile beraber gelen ateizm düşüncesine rağmen Kazakların, milli ve manevi değerlerini korumalarında Kazak edebiyatında önemli bir yeri olan destanlarda halk şairleri tarafından dile getirilen Hazret-i Muhammed ve Ehl-i Beyt düşüncesinin halk arasında ne denli etkili rol oynadığı konusu işlenecektir. Ayrıca,“İnsanlığın İftahar Tablosu” olarak bilinen ve Kazak halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Hazret-i Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve saygılarını Kazak edebiyatındaki halk destanlarında nasıl ele aldıkları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

In this article, besides the role of Kojalar (Seyyidler) from the line of Ehl-i Beyt, who has a very important place in the spread of Islamic Religion in Central Asia and especially in Kazakhstan after Hazrat Muhammad (SAS) Which has an important place in literature. However, despite the atheism that came with communism for many years, what kind of influential role the Kazakhs had in the people's minds, which Hazrat Muhammad and Ehl-i Beyt, who were expressed by folk poets in the Epilogans, had an important place in Kazakh literature in protecting their national and moral values The topic you are playing will be processed. It will also focus on how they treat the love and respect of Hazrat Muhammad and the Ahl al-Bayt, a separate place in the heart of the Kazakh people, known as the "Appreciation Table of the Human Being", in Kazakh literary epics.

Keywords