XVII. YÜZYIL PARA TAĞŞİŞİ UYGULAMALARI VE KONYA FİYAT HAREKETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 183-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti özellikle yoğun savaş dönemlerinde maddi kaynağa daha çok ihtiyaç duymuştur. Savaşlardan elde edilen topraklar ve ganimetler sayesinde gelirlerini arttıran Osmanlı maliyesi savaşları kaybettiği dönemlerde yeni mali kaynaklar yaratmak zorunda kalmıştır. Gelir getirmeyen savaşlar sonucunda askeri harcamaların karşılanması zorlaşmakta, her padişah tahta çıktığında dağıtılan cülus bahşişleri ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bununla birlikte kıymetli madenlerin akışı, ticaret yollarının yön değiştirmesi de Osmanlı Devleti’ni mali açıdan olumsuz yönde etkileyen diğer etkenlerdir. Bu dönemlerde devletin yeni mali kaynak yaratmak açısından en çok başvurduğu yöntemlerden biri para tağşişidir. Tağşiş uygulaması ile devlet akçenin ağırlığını ve gümüş içeriğini azaltarak maddi kazanç elde etmekteydi. Para tağşişi uygulamasının en önemli sonuçlarından biri de paranın değerinin azalması ve mal ve hizmet fiyatlarının artmasıdır. Bu çalışmada, XVII. yüzyılda gerçekleştirilen para tağşişi uygulamalarının Konya şehri özelinde mal ve hizmet fiyatları üzerinde meydana getirdiği değişikliklerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The Ottoman Empire needed more pecuniary resources, especially during periods of intense warfare. The Ottoman finance, which increased its income by the lands and spoils obtained from the wars, had to create new financial resources during periods when wars are lost. As a result of non-revenue wars, military expenditures become difficult to meet and there were troubles in the payment of bonus from ottoman sultan during entering upon office. However, the flow of precious metals and the change of direction of the trade routes are other factors that affect the Ottoman Empire negatively in financial terms. One of the most frequently used methods of the state to create new financial resources during these periods is regulation of money. With regulation of money, the state was able to earn money by reducing the weight of the coin and the silver content. One of the most important consequences of the regulation of money practice is the decrease in the value of money and the increase in prices of goods and services. In this study it is aimed to reveal the changes that money regulation practices realized in the 17th century on the prices of goods and services in Konya city.

Keywords