MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN MODEL KAVRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 1-9
Year-Number: 2017-14

Abstract

Fen öğretiminde model kullanımı kavramların daha anlamlı ve kalıcı öğrenmede büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin model kavramı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaya yönelik olarak farklı sınıf düzeylerinde araştırmalar yapılmış olmasına karşın mühendislik öğrencilerinin bu konuda bilgi ve görüşlerini ortaya koyan araştırmalar son derece sınırlıdır. Alanyazındaki bu boşluğu doldurmak üzere bu çalışmanın temel amacı mühendislik lisans öğrencilerinin bilim eğitiminde kullanılan modelleri nasıl tanımladıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda, amaçlı örneklem yolu kullanılarak seçilen iki farklı üniversitenin mühendislik programları öğrencilerine uygulanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin model kavramını daha çok sistem temelinde açıkladıkları belirlenmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The models play an important role on the meaningful and long term learning of concepts in science education. In the literature, although there are many research analysing ideas of students at different academic level but studies analysing undergraduate engineering students ideas about models are limited. The main purpose of this study is to determine the undergraduate engineering students’ definition of models used in science teaching. The sample of this research has been selected from engineering students of two different universities. Content analysis method has been used to analysis for the collected data. This study showed that the engineering students explanations of model concept are based on the system.

Keywords