KADIN ÇALIŞANLARDA ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İŞ- YAŞAM DENGESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 463-478
Year-Number: 2017-15

Abstract

Günümüz yaşam koşullarında çalışan kadın sayısının hızla artmakta olduğunu görülmektedir. Bu nedenle; iş dünyasının artan çalışan kadınların, zaman yönetim kullanma becerileri daha da önem arz etmektedir. Araştırmanın temel amacı; çalışan kadınların zaman yönetimi kullanma becerilerinin iş ve aile yaşamına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada tüm paydaşlara zaman yönetiminin, zamanı kullanma ile ilgili sorular sorularak bununla ilgili sorunlar açığa çıkarılmıştır. Çalışmanın sonunda zaman yönetimi ile ilgili faktörler özetlenip daha iyi bir zaman yönetimi uygulama deneyimi için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Çalışan kadının, zamanı iyi kullanma becerileri maharetleri, ilgili paydaşlara bununla ilgili gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmasını sağlar. Bu amaca bağlı kalınarak, Kastamonu merkezde çalışan kadınlar üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, farklı meslek gruplarında, çalışan kadınların zaman yönetimi kullanma becerilerinin iş - aile yaşamlarına etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışan kadınların zaman yönetimi kullanma becerilerini kazanmalarının günlük yaşamı olumlu etkilediği ve aralarında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; çalışan kadınların zaman yönetimi kullanma becerisinin iş hayatı, aile, ruh ve beden sağlığına etkisi olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

We see that the number of women working in today's living conditions is increasing rapidly. Therefore; the increasingly women in working of the business world, the ability to use time management is more important for women in working. The main purpose of the research is to demonstrate the effect of working women's use of time management on work and work life. In this study, it is aimed to determine problems related to time management and work - life balance. For this purpose, women working in Kastamonu were asked questions about time management, how they used their time, and about work - life relations. At the end of the study, some of the factors related to time management were summarized and some recommendations were made for a better time management practice experience. Knowing the factors of good working time helps the concerned stakeholders to take necessary precautions about it. With this in mind, a survey has been conducted on women working in the center of Kastamonu. In the study, the effects of working time management skills of working women on work and family life and mental and physical health were examined in different occupational groups. In this context, it is aimed to determine the effect of time management on daily life by revealing the correlation between the working ability of women in working and the interaction between daily life and management skills. According to the results of the research, it is found that women in working have a positive and moderate relationship between their ability to use time management positively and daily life. It has been determined that the ability of working women to use time management has an effect on work life, family, soul and body health.

Keywords