405 NOLU ÇERMİK ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE ÇERMİK KAZASI’NIN İDARİ, SOSYAL VE İKTİSADİ YAPISI

Author:

Number of pages: 470-483
Year-Number: 2017-14

Abstract

Osmanlı toplumunun kapalı olan birçok yönünün aydınlığa kavuşturması yönünden yazılı tarihin veri kaynaklarından birisi de şer’iyye sicilleri ya da bir diğer adıyla mahkeme kayıtlarıdır. Bu kayıtlar sadece Osmanlı kanunlarının uygulanmasını değil, gündelik hayatın, iktisadi, sosyal ve idari hayatı güzel bir şekilde gösterebilme özelliğini taşımaktadır. Bu mahkeme kayıtlarından biri olan 405 Nolu Çermik Şer’iyye Sicili ile Diyarbakır’ın Çermik Kazası’nın ekonomik, sosyal ve idari durumu araştırılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the written data sources of history to lighten the closed aspects of Ottoman society are Sharia books or with its other name court records. These books not only show the implementation of Ottoman law, but also show daily life, economic, social and administrative life. With this study the economic, social and administrative status of Diyarbakir Çermik district will be investigated by using one of the Çermik Sharia court records, registry No. 405. This work, titled “Transcription and Evaluation of No. 405 Çermik Court Records”, consists of an introduction and two parts.

Keywords