OSMANLI SEFER ORGANİZASYONLARI İÇİNDE YAVUZ SULTAN SELİM’İN MISIR SEFERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU

Author:

Number of pages: 120-137
Year-Number: 2017-15

Abstract

Osmanlı devleti, Anadolu’da kurulmuş küçük bir beylik iken dünya tarihinde eşine az rastlanan büyük bir imparatorluk haline gelebilmesinin önemli nedenlerinden biri de binlerce insan ve hayvan gücüyle düzenlediği “sefer organizasyonları” dır. Seferler, iyi organize edilebildiği zamanlarda büyük zaferler kazanılmış, edilemediği zamanlarda ise hezimete uğranılmıştır. Seferlerin başarılı olabilmesi için sefer öncesinde ihtiyaçların tahmini, tedariki, dağıtımı, senkronizasyonu, kısaca sefer lojistiğinin başarıyla yapılması gerekir. İhtiyaçların herhangi birindeki bir eksiklik, domino etkisi yaparak her şeyi alt üst edebilir. Kaynaklarda, yiyecek kıtlığından, salgın hastalıklardan, organizasyon hatalarından ölen insan sayısının savaşlarda ölenlerden daha çok olduğunu görüyoruz. Sefer organizasyonlarında bütün bilimlerin uygulaması vardır. İşletme biliminin de yönetim, üretim, AR-GE, finansman, tedarik, İKY v.b. tüm fonksiyonları söz konusudur.Bu nedenle de diyoruz ki yönetim ve organizasyon biliminin uygulama alanı “sefer organizasyonları” dır. Osmanlı Padişahları, istisnalar hariç Kanuni’den sonra sefere çıkmamışlar. Ama duraklama dönemi de O’ndan sonra başlamıştır. Sefer organize etmeyen bir Padişah devlet yönetiminde başarılı olamaz. Çünkü yönetim bilimi ve sanatı en iyi seferlerde öğrenilir. Bu makalenin konusu, Osmanlı sefer organizasyonlarının genel özellikleri ve “mısır seferi” nin yönetim organizasyonudur. Mısır seferi dünya harp tarihine en zor şartlarda ve en az kayıpla başarılan seferlerden biri olarak geçmiştir.

Keywords

Abstract

Ottoman State had become a great empire from a small principality at a short notice. One of the major causes of this situation is campaign organizations that coordinated within the thousands of human and animal forces.When campaigns are well organized victories had won otherwise Ottomans had been defeated. Prediction,procurement,distribution and synchronization of requirements shortly campaign logistic should have been well equipped for the sake of campaigns. Because a shortage in any of the requirements can devastate everything by creating a domino effecet.In the literature we could see the amount of the dead people who passed away because of the reasons like famine,epidemics and organization faults are more than people who died in wars. Campaign organizations involve the practice of all sciences. Business science also has some functions such as management, research-development, finance, procurement and human resources manegement. Therefore execution area of management and organization science is campaign organization.Most of the Ottoman Sultans did not maket he campaign after Kanuni.As a result of this situation Ottomans had taken the unproductive and regressions.A Sultan who doesn’t organize and manage the campaign couldn’t be sucessful in government. Because the art and the science of management has learned in the campaigns. The subject of this study is the traditional characteristics of Ottomans campaign organizations and the management and organizations of Egypt-campaign. Egypt-campaign has passed into world military history as a campaign that thrived under hard conditions and low losses.

Keywords