HALKA-YI ERBAB-I ZEVK ve URDU ŞİİRİNE YANSIMALARI

Author:

Number of pages: 355-363
Year-Number: 2017-15

Abstract

Genellikle edebi akımlar birbirlerine tepki olarak ortaya çıkar. Hindistan alt kıtasında Realizm akımını benimseyen edebiyatçılar, İlerici Edebiyat Akımı altında bir araya gelmiştir. İlerici Edebiyat Akımı genellikle sosyal ve siyasal olaylarla ilgilenmiştir. Ancak edebiyattaki estetik duygulara uzak kalmışlardır. Halka-yı Erbab-ı Zevk neredeyse İlerici Edebiyat Akımıyla aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Halka-yı Erbab-ı Zevk kurulduğu günden beri Urdu dilinde önemli bir rol oynamıştır. Amaçları Urducayı geliştirmek, yeni nesle edebiyat öğretmek ve eleştiride samimi olmak. Günümüzde Lahor, Toronto, New York, İslamabat şehirlerinde çalışmalarına devam ederler. Önde gelen edebi şahsiyetleri: Miraci, Kayyum Nazar, N.M. Raşid, İntizar Huseyin, Mumtaz Mufti, Ziya Celedhari, Nesim Hicazi, Şiy Muhammed Ahtar ve Tabiş Sadiki.

Keywords

Abstract

Literary movements generally occurs in response to each other. The subcontinent of india's man of letters who accepted to the movement of realism, came together under the Progressive Literature. Progressive Literature were generally interested in social and political events. But they were far away esthetics senses in literature. Halka-ye Erbab-e Zouk almost emerged with the Progressive Literature Movement in the same era. Since Halka-ye Erbab-e Zouk founded it gave an important to language of urdu. Their aims are Developing urdu, teaching literature for new generation and being sincere on critisim. Today they continue to work in the cities of Lahore, Toronto, New York, Islamabad. Their prominent literary figures: Miraci, Kayyum Nazar, N.M. Raşid, İntizar Huseyin, Mumtaz Mufti, Ziya Celedhari, Nesim Hicazi, shiy Muhammed Ahtar and Tabish Sadiki.

Keywords