İSLAMİ AÇIDAN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ; HELÂL TURİZM KAPSAMINDA YENİ FİKİRLER

Author:

Number of pages: 262-271
Year-Number: 2017-15

Abstract

Helâl turizm, İslami hassasiyete sahip, günlük yaşantısını İslam’ın emir ve yasaklarına göre şekillendiren bireylerin yöneldiği bir turizm hareketidir. Son yıllarda hızla artan helâl turizm faaliyetlerinde yer alan bireylerin tüketim alışkanlıkları, tüketici davranışları ve hassasiyetleri diğer turistlere göre farklılıklar taşımaktadır. Seyahat endüstrisinden, ulaştırma, rehberlik, yiyecek içecek ve konaklama işletmelerine kadar turizmin hemen her alanında İslam dininin hassasiyetlerine yönelik sınırlı sayıda da olsa bilgi ve araştırma olduğu görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde helâl turizmi tercih eden bireylerin seyahat amaçlarından birinin de dinlenme ve eğlenme olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırmalar helâl otellerin eğlence ve boş zaman aktivitelerine yönelik müşteri şikâyetleri olduğunu ortaya koymuştur. Eğlence ve boş zaman aktivitelerindeki çeşitliliğin artması işletmeler için başlı başına bir çekicilik unsuru olabileceği gibi, turistlerin tatilde daha fazla zaman geçirmelerine ve tatillerinden elde edecekleri memnuniyetin artmasına katkı sağlayabilir. Bu araştırmada İslam’da yer alan boş zaman eğlence aktiviteleri incelenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında helâl turizm kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Halal tourism is a type of tourism toward which people with Islamic sensitivities who have shaped their lives according to the commands and prohibitions of Islam have gravitated. While halal activities have experienced substantial increases in recent years, individuals’ consumption habits, consumer behaviors, and sensitivities are different than those of other types of tourists. Nearly all aspects of tourism, including not only the travel industry, but also transportation, tour guide, food and drink, and lodging, have become subjects, even if only to a small degree, of research. When examining the related literature, individuals preferring halal tourism are observed to seek recreation and entertainment as their travel goals. In addition to this, studies conducted on halal hotels’ entertainment and recreation activities have revealed customer complaints related to these specific areas. Just as the increase in variety of entertainment and recreation activities may be an area of interest, so too may this increase contribute not only to an increase in time tourists spend on vacation, but also to an increase in their overall satisfaction from their vacations. Entertainment and recreation activities in Islam have been examined in this study and recommendations for halal tourism related operations and activities have also been presented based on the information collected.

Keywords