TÜRKİYE’DE BULUNAN GENÇLİK MERKEZLERİNİN DURUMU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 438-449
Year-Number: 2017-15

Abstract

Bu araştırmada Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan gençlik merkezleri incelenmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin illere göre dağılımı, üye sayısı, üyelerin demografik bilgileri, yıllara göre üye sayısı incelenmiştir. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin sayısı, üye sayısı ve üyelerin demografik bilgileri incelenmiştir. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi bu özellikler açısından Türkiye geneli ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacı dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları literatür çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Yöntem: Bu araştırma belge taraması yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Türkiyede gençlik merkezlerinin illere dağıımı ve adadolu bölgesinde bulunan gençlik merkezlerinin oranı ve dağılımı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç: Gençlerin gençlik merkezlerini kullanma oranları, gençlik merkezlerinin illere göre dağılımı, bölgede ki gençlik merkezlerinin ülkeye göre dağılımı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Objective: In this research, youth centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports and youth centers located in the Eastern Anatolia Region were examined. In line with this general objective, the distribution of youth centers connected to the Ministry of Youth and Sports by number, the number of members, the demographic information of the members and the number of members according to years are examined. In this context, the number of youth centers, number of members and demographic information of the members of the Ministry of Youth and Sports in Eastern Anatolia Region were examined. In addition, Eastern Anatolia Region is compared with Turkey general in terms of these characteristics. The data of the study were taken from the Ministry of Youth and Sports. The obtained data were examined considering the purpose of the study. The results of the research were discussed and suggested in the literature.

Keywords