OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI İLE ÜSTÜN YETENEKLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Okul Öncesi ve Özel Eğitim
Number of pages: 316-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılık düzeylerini Consensual Assessment Technique (CAT) ile saptayıp bu çocuklarda yaşıtlarına göre üstün yetenek gözlenip gözlenmediğini belirlemektir. Araştırma karma desenli olup, çalışma gurubu, Sinop ve Ankara il merkezindeki anaokullarına devam eden 66 çocuktan oluşturulmuştur. Bu çocuklardan resim yapmaları istenmiş ve çizdikleri resimlerin hikayeleri kaydedilmiştir. Bu resimler ve hikâyeleri yaratıcılık (2 uzman), okul öncesi (2 uzman) ve görsel sanatlar (1 uzman) alanlarından 5 uzman tarafından yaratıcılık ve teknik yeterlilik açısından puanlanmıştır. Uzmanlar arasındaki güvenirlik katsayısı 0.801 olarak hesaplanmıştır. Yaratıcı olarak belirlenen 16 çocuk ve rastgele seçilen 16 çocukla birlikte toplam 32 çocukla ilgili açık uçlu sorulardan oluşan bir anket bu çocukların sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre yaratıcı olarak belirlenen çocuklarla ilgili öğretmen görüşleri de çocukların üstün yetenek performanslarıyla uyum göstermiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the creativity levels of pre-school children using Consensual Assessment Technique (CAT) and to determine whether these children were observed to possess above average ability. The participants of this mixed method research are 66 children attending preschools in central Sinop and Ankara. The children were asked to draw and tell the stories of their drawings. Then, the drawings and recorded stories were rated based on their creativity and technical goodness by 5 experts from the fields of creativity (2), early childhood (2) and visual arts(1). The interrater reliability was calculated as .801. Questionnaire forms consisting of open-ended questions were sent to 32 (16 selected as creative and 16 selected randomly) children’s classroom teachers. The results of this study indicated that the teachers’ opinions for children’s giftedness levels aligned with the children’s creativity levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics