MUHAMMED İSMÂİL BASAL’IN NUCÛMUN BİEKALLİ’L-UCÛR ADLI TİYATROSU

Author:

Number of pages: 205-219
Year-Number: 2017-14

Abstract

XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren özellikle İtalyan ve Fransız tiyatrolarının etkisinde kalan Arap tiyatrosu, bu yüzyılın ortalarına doğru Arap bağımsızlık duygusunun güçlenmesiyle önem kazanmaya başlamıştır. Tiyatronun babası olarak kabul edilen Mârûn en-Nakkâş özellikle ticaret maksadıyla Fransa ve İtalya’ya sürekli seyahat etmesi sonucunda, ülkesine dönerek üç komedi oyunu yazmış ve bunları çok geçmeden sahnelemiştir. en-Nakkâş öncülüğünde başlayan bu akımın Suriye’deki diğer önemli bir ismi, hiç şüphesiz Sa‘dullah el-Bustânî olmuştur. Yetenekli gençlerden oluşturduğu bir grupla önemli işlere imza atan el-Bustânî’yi, Muhammed İsmâil Basal gibi önemli oyun yazarları izlemiştir. Bu çalışmamızda Arap tiyatrosu hakkında genel bir bilgi verdikten sonra bu türün Suriye’deki gelişimine değineceğiz. Daha sonra Suriye tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan Muhammed İsmâil Basal’ın “Nucûmun biekalli’l-Ucûr” (Daha Düşük Ücretli Yıldızlar) adlı tiyatro oyununu şekil ve muhteva açısından incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

The Arabian theater, especially influenced by Italian and French theaters since the first half of the nineteenth century, has gained importance by strengthening the sense of Arab independence towards the middle of this century. As the father of the theater, Mârûn en-Nakkâş has repeatedly traveled to France and Italy for trade purposes, returning to his country, writing three comedy plays and staging them very soon. This current which started in the direction of en-Nakkâş was another important name in Syria, undoubtedly Sa'dullah al-Bustani. Al-Bustani, who made important works with a group formed by talented young people, watched important playwrights such as Muhammad Isma'il Basal. In this work, after giving a general information about the Arab theater, we will touch on the development in Syria. Then we will try to examine the form and content of the theatrical play called Nucûmun biekalli'l-Ucûr (Lowest Paying Stars) by Muhammed Isma'il Basal, who has an important place in the Syrian theater.

Keywords