TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA OKUTULAN6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ALINTI SÖZCÜKLERİN KÖKENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 288-295
Year-Number: 2017-15

Abstract

Öğretimin temel kaynağı olan ders kitapları, eğitimin ana unsuru olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle ders kitaplarının söz varlığı açısından çok zengin bir nitelik taşıması beklenmektedir. Çocukların dil becerilerine ve ana dili gelişimlerine en büyük katkıyı sağlayacak olan Türkçe ders kitaplarının zengin bir söz dağarcığına ve kaliteli bir ana dili eğitimi anlayışına sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada hem ülkemizdeki hem de yine ana dili Türkçe olan Azerbaycan’daki Türkçe ders kitapları kökenleri bakımından karşılaştırılmış ve bu kapsamda çalışmaya konu olan Türkiye ve Azerbaycan’da okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerdeki yabancı sözcüklerin sayısı, kökenleri ve türleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Textbooks, which are the main source of teaching, have a great important as the main element of education. For this reason, textbooks are expected to have a very rich quality in terms of vocabulary. Turkish textbooks, which will provide the greatest contribution to the development of children's language skills and native language, need to have a rich word treasure and a good native language education. In this study, Turkish textbooks in Turkey and Azerbaijan were compared in terms of their origins. In this context, it has been tried to determine the number and the origins of foreign words in texts in 6th grade Turkish textbooks in related countries.

Keywords