SALTUKLULAR, MAMA HATUN VE MAMALI AŞİRETİ

Author:

Number of pages: 24-40
Year-Number: 2018-16

Abstract

Bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci bölümde İç Anadolu bölgesine yerleşmiş/yerleştirilmiş olan Mamalı Aşireti hakkında bilgiler verilmektedir. İlk önce Saltuk Bey ve Saltuklular hakkında bilgiler verilmiş, ardından 2. Saltuk’un kızı olan Mama Hatun ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Mamalı Aşireti’nin adından yola çıkılarak Saltuklulardan Mama Hatun ile bağlantı kurularak konuya giriş yapılmıştır. Mama Hatun’a bağlı olduğunu veya onun adıyla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz Mamalı Aşireti’nin Anadolu sınırları içerisinde nerelere yerleştirildikleri de ayrıca tespit edilmiştir. Günümüzde İç Anadolu bölgesinde de zamanında yerleşmiş olan Mamalı aşiretinin 2133 sıra numaralı ve M. 1262 tarihli nüfus defterine göre yerleştikleri köylerin isimleri ile hane ve neferan miktarları tespit edilmiştir. İkinci bölümde ise Mamalı Aşireti gelenek görenekleri hakkında kısa bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

This article comprises of two parts. The first part gives information about the Mamalı Tribe, which had settled/been settled in the Central Anatolia region. It gives information primarily about Saltuk Bey and the Saltuks and then Mama Hatun, the daughter of Saltuk the II, and her activities. The subject is introduced by linking up to Mama Hatun of the Saltuks based on the name of the Mamalı Tribe. The places where the Mamalı Tribe, which is believed to be associated with Mama Hatun or her name, had settled within the boundaries of Anatolia have been determined. The names of the villages of the Mamalı Tribe, which had settled in the Central Anatolia region, as well as the number of their dwellings have also been determined according to the identity register numbered 2133, dated M. 1262. The second part, on the other hand, tries to give brief information about the traditions of the Mamalı Tribe.

Keywords