KAYSERİ HUNAD CAMİ-İ ŞERÎFİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÜÇ KİTÂBE

Author:

Year-Number: 2018-16
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selçuklular devrinin ikinci başkenti olan Kayseri, sultan Alâeddîn Keykubât zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Söz konusu şehirde Şelcuklu döneminden kalma birçok değerli sanat eserleri bulunmaktadır. Köklü bir tarihe sahip olan Kayseri’nin en önemli eserlerinden birisi de kitabelerdir. Bizler bu çalışmamızda “Hunad Göncüzâde Kâsım el-Kayserî’nin Mezar Taşı Kitâbesi mi-i Şerîf Kitâbesi”, “Hâcî Torun Mehmed Sâlih b. Abdillâh Kayserî’nin mezartaşı Kitâbesi” gibi kitâbeleri gerek fiziki gerek içerik olarak ele almaya çalıştık. Bunlarla birlikte biri cami diğer ikisi mezar taşı kitabesi olan bu mühim eserlerin Arapçası da metin olarak çalışmamızda verilmiştir. Bu çalışma ile birlikte amacımız XIX. Yüzyılın sonlarında başlamış olan kitâbe çalışmalarına bir katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Kayseri, the second capital city of the Seljuk period, lived the brightest period in the time of Sultan Alâeddîn Keykubât. In this city there are many valuable works of art dating from the time of the Selcuks. One of the most important works of Kayseri, which has a long history, is the epitaphs. In this work, we are told that " The Epitaph of mi-i Şerîf that Grave Stone of Hunad Göncüzâde Kâsım al-Kayseri" "Hâcî Torun Mehmed Sâlih b. Abdullah Kayseri's tombstone Epitaph"such as the books and physical or content we tried to address as content. These are important works of which one is a mosque and the other two are tombstone inscriptions in Arabic has also been given as text. With this study, beginning at the end of the nineteenth century, the inscription is a contribution to the study.

Keywords