SİNEMADA KAMERA-REJİSİNİN ALGI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 226-243
Year-Number: 2018-16

Abstract

Bu çalışmada, sinema dilinin temel niteliklerinden birisi olan kamera rejisi (creative-camera) tekniği araştırılmıştır. Destan, masal, hikâye, epope ve roman gibi yapılar olayları hikâyeler halinde aktarır. Sinema, yani sinematografi ise anlatı sanatlarının şimdilik son halkasıdır. Bu şimdilik öyle görünüyor. Sinema, görsel yoldan anlatı yapılan sanatların da en gelişmişidir. Sinema görüntü ve ses tekniği sayesinde, en gelişmiş anlatı aracı olarak da adlandırılabilir. Sinema objetktifleri, insan gözünün algılama işlemini neredeyse kusursuz bir biçimde taklit eder. Bu nedenle sinema, bu objektif düzeneğiyle anlatı işlevini gerçeğe yakın bir biçimde yerine getirir. Sinemada anlatı kendine özgü bir dille yerine getirilmektedir. Sinemanın özgün dili iki yoldan gelişmiştir: Bunlardan biri kamera hareketleri ve objektiftir. İkincisi görüntüyü oluşturan renk, ışık, mekân, kostüm, müzik, ayrıca diyaloglar, müzik vb. ögelerden oluşan çekimleri kapsayan kurgudur. Kameranın hareket fonksiyonlarının artırılması sinemaya yeni dil olanakları sağlamıştır. Böylece kamera rejisi tekniği gelişmiştir. Buna karşın, kamera rejisi tekniğine dair yetkin bir akademik çalışmaya henüz rastlanılmamaktadır. Kamera rejisi, bir sahneyi, bir sekansı (ayrımı), bir film bölümünü ya da tüm bir filmi kesintisiz zaman ve kesintisiz mekânda bütünlüklü olarak, yaratıcı/sanatsal yöntemlerle kayda almaktır. Bu teknik çağdaş sinemada en gelişmiş haliyle kullanılmaktadır. Bu nedenle, çağdaş sinema dilinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla sinema dilinin doğru anlaşılabilmesi için, öncelikle kamera rejisi tekniğinin araştırılması gerekmiştir.

Keywords

Abstract

In this article-study a creative-camera technique, which is one of the basic qualities of cinema language, has been researched. Epic, story, story, epic and novel stories in a story. Cinema, that is cinematography, is the last circle of the narrative arts for now. This seems to be the case for now. Cinema is also the most advanced art in which visual narration is made. Cinema can also be called the most advanced narrative tool, thanks to the image and sound technique. Cinema objetives mimic human perception almost perfectly. For this reason, cinema fulfills its narrative function in a way that is close to reality with this lens system. The narrative in cinema is fulfilled with its own dill. Cinema's original language has evolved in two ways: one is camera movements and the other is an object. The second is the color, light, space, cosmos, music, dialogue, music, etc. that make up the visual. It consists of photographs made of songs. Increasing the camera's motion functions has enabled new language possibilities for cinema. So the camera rejoice technique developed. On the other hand, there is not yet a competent academic study of camera rejoice technique. The camera director is a creative, artistic method of recording a scene, a sequence (division), a movie episode, or an entire film in uninterrupted time and seamless space. This technique is most advanced in contemporary cinema. For this reason, the contemporary cinema language must be evaluated scientifically. Therefore, in order for the cinema language to be understood correctly, it is first necessary to investigate the camera regime technique.

Keywords