ŞEKER PANCARI VE ŞEKER ENDÜSTRİSİNİN HİKÂYESİ

Author:

Number of pages: 106-114
Year-Number: 2018-16

Abstract

Şekerin insanların yaşamına ne zaman girdiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Bu bitkinin İsa’nın doğumundan 450 sene öncesine kadar kullanıldığına dair bazı tarihi bilgilere rastlanılmaktadır. Bilindiği gibi şeker insan yaşamında önemli yer tutan ve vazgeçilemeyen bir maddedir. İnsanlar şeker ihtiyacını tarih boyunca tabiatta bulunan şeker içeren meyvelerden ve bu meyvelerden elde ettikleri şuruplardan karşılamışlar, daha sonraları şeker kamışından şeker elde ederek bunu tüm dünyaya yaymışlar ve bundan sonra dünya şeker tüketimi şeker kamışından sağlanmıştır. Bu çalışmada şeker üretilen diğer bitki olan şeker pancarının tarihi geçmişi, kullanılmaya başlanması, eski Yunan ve Roma’da nasıl kullanıldığı ve şeker kamışı ile olan rekabeti ele alınacak tarihi süreç içinde açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

There is no official record about when sugar enters people's lives. But, as to some historical information, the use of sugar has gone as far as 450 years before Jesus' birth. As it is known, sugar is a vital food and plays an important role in human life. Historically, humans have met the need for sugar from sugar-containing fruits and its syrups, and later they extracted it from the sugar cane and spread it all over the world. After that, sugar consumption in the world was supplied from sugar cane. This study is about to find out the historical background of the other main sugar-produced plant sugar beet; when it was first used, how it was used in ancient Greece and Rome. The competition between sugar cane and sugar beet in the historical process is also examined in this study.

Keywords