TÜRK YAŞAM KÜLTÜRÜNDE OTURMA MOBİLYASININ DEĞİŞİMİ ve GELİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2018-16
Number of pages: 71-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada insanların günlük yaşamda gereksinim duyduğu en önemli postürlerden biri olan oturma eyleminin gerçekleştirildiği oturma mobilyaları kültürlere, geleneklere, yaşam biçimlerine, cinsiyete, yaşa ve sosyal statüye göre farklılıklar göstermektedir. Oturma eylemi ve oturma mobilyası fizyolojik bir gereksinim olmanın ötesinde aynı zamanda kavramsal olarak da farklı anlamlar içermektedir. Oturma eyleminin gerçekleştirilme şekli nasıl olursa olsun tüm kültürlerde oturma mobilyası tarih boyunca hiyerarşi simgesi olarak kullanılmıştır. Geleneksel Türk yaşam kültüründe toplumun her kesiminde aynı oturma biçimi görülmektedir. Türk yaşam kültüründe oturma mobilyasının çeşit ve kullanım şekli bakımından farklılaşması üç temel süreçte incelenmektedir: Batılılaşma dönemi öncesi geleneksel yaşam, Batılılaşma dönemi ve Cumhuriyet dönemi. 19. Yüzyılda yaşanan Batılılaşma hareketleri Türk yaşam kültüründe oturma mobilyasının biçim ve kullanım şekli açısından değiştiği önemli bir dönüm noktasıdır. Batılılaşma ile birlikte oturma mobilyasının biçimi ve oturma şekli insanın toplumdaki statüsünün de bir simgesi olarak kabul görmüştür. Türk yaşam kültüründe oturma mobilyasının değişimi konut planlamasını, yaşam biçimini, toplumun değer yargılarını da etkileyen önemli bir husustur.

Keywords

Abstract

Sitting furniture, which is one of the most important postures that people need in daily life, differs according to cultures, traditions, lifestyles, sex, age and social status. Apart from being a physiological necessity, seating action and sitting furniture also have different meanings conceptually at the same time. In all cultures, regardless of how the seating action was carried out, the sitting furniture was used as a hierarchy symbol throughout history. In traditional Turkish life culture, the same seating style is seen in every part of the society. The differentiation of living furniture in terms of type and usage in the Turkish life culture is examined in three basic processes: traditional life before westernization period, westernization period and republic period. The Westernization movements of the 19th century are an important turning point in the Turkish living culture that has changed the way seating furniture is shaped and used. Along with westernization, the shape of the living room furniture and the seating form has been regarded as a symbol of human status. The change of sitting furniture is an important issue affecting housing planning, lifestyle, and community value judgements.

Keywords