ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATININ MİMARİ DEKORASYON İLE İLİŞKİSİ VE ATİLLA GALATALI’NIN DEVİNGEN ORGANİK YÜZEY KURAMI

Author:

Number of pages: 277-290
Year-Number: 2018-16

Abstract

Cumhuriyet öncesi geleneksel bir yaklaşım tavrında işlenen seramik geleneksellikten çağdaşlığa doğru yol aldığında bile geçmişinden sıyrılamamış ve geçmişe karşıt bir duruş sergilememiştir. Erken dönem diye adlandırabileceğimiz 1950’li yıllarda, seramik sanatçılarından Füreya Koral eserlerinde mimari dekorasyon için çözümlemeler aramış ve bu alanda çağdaş seramik sanatını mimari ile bütünleştirecek yapıtlar üretmiştir. Çağdaş anlamda yaklaşımlarda bulunan sanatçı, mimari ve seramiğin birlikteliğinin çok köklü olması nedeni ile geleneksel yaklaşımlardan istifade ederek onları modern anlamda tekrar yorumlamış, iç ve dış mekanlarda kullanımı üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Böylece gelecek kuşaklar için çağdaş seramik eserlerinin mimari dekorasyonda kullanımı için örnek teşkil edecek eserler ortaya çıkmıştır. İkinci kuşak çağdaş Türk seramik sanatçısı olarak kabul edebileceğimiz Atilla Galatalı, daha sonra Fureya Koral’in tekniğini geliştirerek özgün yorumlamalarda bulunmuş ve Devingen Organik Yüzey kuramı ile yüzeyin hareketliliği üzerinde duran sanatçı iç ve dış mekanlarda eserlerini mimari dekorasyonu bütünleyici bir unsur olarak değerlendirmiştir

Keywords

Abstract

When the ceramics traditioned in the traditional pre-republican approach were moved from the tradition to the contemporary, the gall was not drawn from the past and did not stand against the past. In the 1950s, in the 1950s, Füreya Koral, which we can call the early period of ceramic artists, was looking for solutions for architectural decoration and produced works to integrate contemporary ceramic art with architecture in this area. The artist, who has been approaching contemporary sense, has been working on the use of interior and exterior to interpret and interpret them in the modern sense, taking advantage of the reasons and traditions of the very existence of architecture and ceramic together. Thus, for future generations, the works to be used in the architectural decoration of contemporary ceramic artworks have emerged. Atilla Galatalı later developed technicians of Fureya Koral and found them in original interpretations. While continuing to move with the Dynamical Organize Surface rule, the artist evaluated his works both inside and outside as an element of architectural decoration integrity.

Keywords